6. června 2023

Kukačka - napsala Hana Hermanová

„Melichare, budeš otec!“ Kníže Hugo vstoupil do nízkého stavení dělníka Melichara bez vyzvání a bez varování. Ubohý Melichar tak se vyděsil, že spadnul ze židle. „Ale, ale, pane kníže, moje žena mi nic neřekla.“ „Neřekla, Melichare, protože to sama ještě neví.“ Melichar se škrábal na bradě. Byl sice rozumu mdlého, ale o tom, že by z něj byl otec, by přece musel něco vědět. Nebo alespoň jeho žena. 
„Za tři měsíce dostanete nemluvně na výchovu, ty a tvoje žena, budete se o něj starat lépe než o vlastní, výlohy platím já. Budu kmotr toho děcka. Ty a tvoje žena nebudete škodní. Mám jedinou podmínku, dítě se bude jmenovat Emerich, bude-li to chlapec, a Almerie, bude-li to dívka. Rozumíš, Melichare?“ 
Melichar horlivě přikyvoval, leč nerozuměl ničemu. Ale knížepán je knížepán a panstvo má nejrůznější rozmary, kterým se běžný smrtelník ani nemá snažit rozumět.
Kníže Hugo učinil, jak slíbil. Šel malému Emerichovi za kmotra a nejedna babka v kostele málem vykřikla, když to v jednu chvíli vypadalo, že dítě upustí. Pan kníže je přeci jen zvyklý držet spíš pušky a koňské opratě, než malé bezbranné tvorečky. Kněžna Almerie s knížetem Hugem na křest nešla. Někdy v té době počala její melancholie narůstat tak, že se začala lidí úplně stranit. Po panství se šeptalo, že je tak trochu bláznivá. Procházela se po cestách a celé hodiny skládala z kamínků všelijaké obrazce. Tak to šlo několik let. Lidé si zvykli na siluetu osamělé paní kněžny a když ji náhodou potkali, slušně pozdravili a šli si po svých. Kníže Hugo platil cestářům, kterým Almerie svými kamínkovými výtvory ničila pečlivě uhrabané cesty. Až jednou se ke kněžně připojil malý blonďatý chlapeček. 
„Bláznivá paní kněžna a syn obecního blba, ti se k sobě náramně hodí,“ šuškali si lidé. Ale malý Emerich a kněžna Almerie se spolu procházeli ruku v ruce, vybírali nejkulatější kamínky a skládali z nich obrazce, jejichž krásu viděli jen oni dva.