18. dubna 2023

SOPKA - NAPSAL VOJTĚCH VESELÝ

Země se zachvěla tak mocně, až se Siu probral ve své chatrči ze spánku. Vylezl před svůj příbytek, oči upřené na horu Lakatoa, nad kterou se v měsíčním svitu tyčil vysoký sloup kouře. Nikdy nic takového neviděl. 
Další záchvěv, a další. Zase. Celá země se pohybuje sem tam a Siu cítí, že ztrácí rovnováhu. V ten okamžik se ozve ohlušující rána. Proud jisker a láva se začnou drát z hory na povrch. Hrozivé divadlo uprostřed pralesa začíná. 
Siu bere svůj luk, čelenku, brašnu a je mu jasné, že se musí dostat co nejdál. Do ruda rozžhavené magma proudící dolů vytváří ohnivou řeku, před kterou není úniku a pohlcují zdaleka všechno, co jí přijde do cesty. Pach síry a temné dunění z nitra hory nutí všechno živé bojovat o holý život. Siu po paměti míří podél potoka k jeho ústí, kde má uvázanou svoji loď. 
Pokud bude rychlejší než smrtící láva, ví, že bude zachráněn.