17. března 2023

THURN TAXISOVÉ ZAČÍNAJÍCÍ NA PÍSMENO "E" - NAPSAL MAREK BUCKO

Sudičky prý neexistují. Přitom každému, kdo se narodil jako organismus- z říše živočichů, podkmene obratlovců, třídy savců, řádu primátů, čeledi hominidů, rodu „člověk“ a zejména podrodu „člověk se stříbrnou lžičkou v hubě“- vkládají do kolébky vlastnosti, ctnosti, neřesti a osud. 
Rodičům napovídají šeptem i jméno. Někdy podle událostí kolem narození, jindy jméno určuje to, co zrozence čeká, jaký bude, nebo jak skončí. Počátek jmen na písmeno „E“ se datuje v české větvi Thurn Taxisů ke kolébce vizionářského knížete Karla Anselma. Nevěděl sice ještě, že v budoucnu v Čechách, kde Thurn Taxisové budou po několik generací hospodařit, se v dalekém budoucnu budou vypisovat E-recepty, kouřit E-cigarety a lidu povládne 4 roky ET mimozemšťan. Když se princ narodil, vznikla za svistu prvního stětí gilotinou první Francouzská republika. Na takovéto dějinné události - protože jak často se stane, že je dvakrát za sebou něco první - se dá jen koukat s otevřenou pusou. Kdyby byl Karel Anselm běžným bezzemkem, s odpuštěním by - čuměl s držkou dokořán- a tím lingvisticky vyslovil „Á“. Z jemně pootevřených úst, jakkoli se divícího decentního šlechtice, však vždy vyjde jen „E“. On tak prý zní i poslední výdech hlavy - právě po stětí gilotinou. Dlouhé, nebo krátké „E“- podle toho, jak se to šmikne…

Když se narodila druhá dcera knížete (první se musela jmenovat Žofie, protože jí sudičky vnukly celoživotní problém s inkontinencí)si proto vzpomněl Karel na osudové počáteční písmeno „E“. Při zrození samém, které se odehrávalo v době rozbřesku, zasvítil na hlavičku novorozené princezničky první paprsek slunce. Ten osvítil nejen malou, ale i mysl přítomných porodních sester, z nichž jedna vykřikla:
„Bůh je tvé i mé světlo!“ Když se toto Karel dozvěděl a když se dozvěděl, že princezna dle sudiček bude tak troch líná, dali jí jméno Eleonora. To je překlad věty „Bůh je mé světlo“ z arabštiny a podobné českému „Lenora“…

První mužský potomek Karla měl být následovník a myslitel velkého ducha. To je v překladu Hugo a pro E tam místo nezbylo. Při druhorozeném si už Karel vzpomněl na vizigótského krále Amalaricha. Ten měl skromnou a citlivou povahu. Rád kolem sebe rozdával radost a dokázal se obětovat pro druhé. Překlad tohoto královského jména zní Emmerich a bohužel se zohavením tváře pro druhé obětoval určitě až nad obsah svého jména. A možná by pro něj bylo i milosrdnější, vyslovit si poslední „E“, nebo „É“, podle toho, jak by ho šmikli… On však žil svůj život. Hrdý- i když znetvořený. Věděl totiž, že život dává Bůh a rodiče. A my jsme povinni ho žít v knize, která byla, je a bude psána. Dá se přepisovat, gumovat, i list tu a tam vytrhnout, ale nesmíme z ní vyskočit…

Pokračovatel rodu Hugo se narodil roku 1817. Ponechme založení newyorské burzy, nastoupení pátého amerického prezidenta do funkce, počátek Kavkazské války a podobné zbytečnosti. Tento rok byl vynalezen KALEIDOSKOP! Co jiné nad energií této informace se může právě zrozenému Hugovi opět vrýt do podvědomí a zobrazit na tváři, než ono- nám již známé- šlechtické „E“…

První dceru Hugo pojmenoval Karolina na počest svého otce a dle významu tohoto jména darující do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Syna již pojmenoval jako Egmont. Význam toho jména je „záštitou je meč“. Ani tento meč ho však neuchránil předčasné smrti v 17 letech.

Druhorozený byl Alexandr, po Alexandru Velikém. Z řeckého překladu „ochránce mužů“. V jeho případě i přeneseně coby představitel mužů s širokým srdcem i náručí. Narozen 1851. No ano, opět nám tam- ne že vykukuje, ale hopsá a křičí- „E“. První z řady výstav „E“xpo- Světová výstava- Great „E“xhibition.

Jeho prvorozený se tedy jmenoval Eugen, jméno pochází jako vše- máte-li v místnosti Řeka- z Řecka, nemáte-li ho tam, tak prý také, jen na to nemusíte klást takový důraz. Znamená „urozený“. V Čechách je zase vžité úsloví „Evžen lovec žen“. Kdo ví, kolik jich stihl za svůj krátký život ulovit. A štěstí mu nepřinesla ani ona z Řecka přeložená urozenost. Zemřel v 25 letech.

Svého druhého syna velmi vizionářsky pojmenoval kníže Alexandr jako Ericha. Jméno pocházelo ze Skandinávie- Řeku v místnosti, drž hubu- a znamenalo „čestný vládce“. A takto čestně vládnul jako předseda správní rady akciové společnosti Laurin a Klement- lépe, než mnozí po něm. A to je poslední, o kom jsem se tu chtěl zmínit. Jdu do zámecké restaurace v Loučni na oběd. A i když jsem velký vyznavatel a příznivec zdravé stravy, své přání, že si chci dát něco „bez Éček“ raději polykám, protože vím, že na této půdě to není vůbec snadné.