28. února 2023

NEKULATÉ JUBILEUM - NAPSAL JIŘÍ WILSON NĚMEC

„Učiním tě slavným. Hned jak se vzbudíš, zapiš si, co ti teď povím.“
Charles se neklidně převaloval na lůžku. Takový divný sen. Zdálo se mu, že s ním mluví Bůh. Ale jeho řeči se podobaly spíše ďáblovu ponoukání. Bůh ve snu shazoval sám sebe.
„Já jsem všemohoucí, ale přece jen do určité míry. Zcela vše nezmohu. Stvořit vesmír? Levou zadní. Ano, to jsem zvládl jedním velkým třeskem. A Zemi? Jistě, brnkačka na pár dnů. Ale stvořit rozmanité druhy zemské zvěře, různé druhy dobytka, a vůbec všelijakých zeměplazů a rostlinstva? Mech třeba? Víš ty vůbec kolik je mechů? Ne, to já bych nedal. Biblická věrouka striktně praví, že jsem je stvořil neměnně a najednou. A co teprve člověk. Adam a Eva. Jaké ti byli rasy a ještě k tomu neměnné? Blbost, Charlesi, blbost! Zboř onu nepřekročitelnou červenou linii platnou pro všechny víry, křesťanství zvláště. Já vím, že máš být anglikánským duchovním, že na něj studuješ na otcovo přání. Od čeho jsem Bůh. Tak já ti něco povím. Na kněze zapomeň. Studuj, o čem jsem mluvil, a pak o tom napiš. Já fakt nejsem všemohoucí. Slibuješ?!“

Charles Darwin se náhle probudil a skoro ještě ze sna vykřikl: „Ano! Slibuji, Pane Bože. Ten slib vykřikl, když mu táhlo na tři a dvacet let.
Nedlouho poté se vydal na své cesty za poznáním. Putoval kolem světa více jak pět let a byl velmi všímavý. Na brigu Beagle nastupoval, jako zapálený přírodovědec a metodický sběratel, který si jednotlivá fakta dokázat dávat do vzájemných souvislostí. A o doslovnosti Bible začal - jak mu Bůh naznačil a na cestách poznal - pochybovat.
„Nekecal. On měl fakt pravdu. Ani všemohoucí tohle nedokáže. Jestli si přeje, abych odhalil, že Bůh na stvoření všeho neměl a nemá, musím o tom napsat. Zruším tu červenou linii danou Biblí, když si to sám Bůh přeje,“ řekl si Darwin.
Jak řekl, tak učinil knihou „O původu druhů“, v níž 24. listopadu 1859 poprvé uveřejnil svou evoluční teorii, založenou na proměnlivosti druhů a přírodním výběru. Kdo ho k tomu dostrkal, nezmínil.
„Teď budeš trpět“, pravil mu ve snu opět Bůh. „Zažiješ mnohá protivenství, ale já, já ti děkuji. Budu ti držet palce a ty se za mě můžeš pomodlit.
Tak to doopravdy bylo. 
A letos v únoru by Charlesi Darwinovi bylo 214 let, takové nekulaté jubileum.
Pro spisovatele neexistuje žádné tabu. Vyberte si něco nedotknutelného a toho se "dotkněte". Ale ať to není samoúčelné, ale opravdu zajímavé a zábavné čtení. Je to téma, které nám kdysi zadal Arnošt Lustig. Petr Holub zbořil svatozář kolem samého Arnošta. Další pokusy zde.