30. listopadu 2022

Půjčka za oplátku - napsala Vendula Beaujouan Langová

Otevři mi svou náruč, já rozevřu ti svůj klín,
Vcítit se do tebe mne nauč a já ti něhou oplatím.

V područí touhy pak svlékni na svém těle můj necudný stín,
Nechť nahotou okamžiku opájíme se v rozmaru nevšedním.

A pakliže mé vlídné dotyky rozptýlí leckterý tvůj splín,
Nepřestávej vzývat vášeň, ať na cestě k tobě nezabloudím.

S neskonalou rozkoší nasávej mne do sebe jak cigaretový dým,
tuše, že s každým výdechem vzletíš do nebe a já tě doprovodím.