21. října 2022

DISKOTÉKOVÉ TANCE PRO POKROČILÉ z totalitních dob - NAPSAL JOSEF HUSLÍK

Chodíte rádi na diskotéky? Již vás nebaví svazácké „hépání“, tedy tance jako „supertatramat“ nebo „tančící hlupák (tajemník)“. Pak se nechte inspirovat neotřelými tanci, které jsem zaznamenal na svých diskotékách v letech předrevolučních.
Specifickým jevem byl například tanec „travolťáků napodobovatelů“. 
Někteří naši mladí rómští spoluobčané (často mylně se považující za Italy) vyjadřovali tímto tancem obdiv ke svému idolu, americkému herci Johnu Travoltovi, který získal celosvětový věhlas díky svému výkonu v ikonickém hudebním filmu Horečka sobotní noci. Právě z něho převzali naši „travolťáci“ základní taneční figury, ale umně je obohatili také o prvky domácího městského folkloru (např. otevření vozidla za účelem zcizení mezi dvěma takty nebo tzv. narkotická otočka).
Pro tanečníky „travolťáky napodobovatele“ byla typická hravost a vysoká taneční dynamika. V některých menších městech a na vesnicích, kde diskotéka nebývaka tak často, pak měli snahu ovládnout jeviště.
Příchod ochotnické skupiny travolťáků na jeviště měl většinou stejný průběh. Nejprve je vyslán travolťák – průzkumník, který bez ohlášení vskočí na jeviště a zatančí zvlášť náročnou sestavu. Je odměněn potleskem návštěvníků a poté násilně odstraněn pořadateli nebo diskžokejem. 
Pokud k odstranění nedojde, je v mžiku na jevišti celý travolťácký „krůžek“ a začíná velkolepý taneční rej srovnatelný pouze s nejlepšími tanečními čísly pražských muzikálů. Radost z tance však není travolťákům napodobovatelům bohužel přána dlouho. Pořadatelé, tentokrát posíleni místními hasiči a myslivci znovu zasahují (často s neadekvátní brutalitou) a vyhánějí travolťáky nejen z jeviště, ale často i ze sálu. 
Tito kryptorasističtí vyhaněči je navíc lživě informují, že jejich zemí zaslíbenou je Itálie, kde údajně „mladí Italové v létě nepracují“, a tak tam nebudou muset pracovat i několik let.
Další skupinu diskotékových tanců můžeme charakterizovat jako tance „projekční“. Tanečníci si při něm podvědomě promítají nejdůležitější prožitek uběhlého dne. Sem patří například:
- Tanec muže startujícího motocykl
- Tanec muže se sbíječkou
- Tanec lopaťák
- Tanec hubiče hmyzu
- Tanec škrtiče krys aj.
Existuje i menší množství tanečnic a tanečníků, kteří se pokoušejí v pohybové rovině ztvárnit i závažnější témata. Třeba ekologické (v tanci ptáka, který se nemůže odlepit od mořské hladiny pokryté ropou), vrcholový sport (tanec zdivočelých karatistů, dopingový dupák, či bafuňářský disco hop) nebo pověry a šarlatánství (v tanci falešných šamanů – tanečník se postaví před některý z reflektorů a rukama jej „zaklíná“, aby zhasnul, což se mu většinou nezdaří, a tak oslepený odvrávorá do temného kouta, kde zklamaně uléhá na parket.) Na společenských večírcích vědeckých pracovníků jsem vypozoroval i taneční zobrazení některých vědeckých teorii. Patří mezi ně např. skupinové tance Darwinovy opice, Stokholmský syndrom nebo Avogadrova konstanta.
Závěrem si ještě přibližme diskotékové tance označované, jako „folkorní ohlasy“. Patří sem např. Heavy metal třasák, Rock´n roll rejdovák, Disco odzemok, Hard rocková mazurka a Schizofrenický čardáš.
Nutno říci, že tyto tance jsou fyzicky velmi náročné a proto je můžete spatřit převážně v mužském provedení. Vyskytují se častěji v menších městech a vesnicích, kde je folklorní povědomí obyvatel nejsilnější. K podstatnému zvýšení počtu tanečníků tohoto typu dochází na diskotéce po uzavírací době místního hostince, kde se tanečníci, pod dohledem vrchního choreografa, poctivě připravovali na předpůlnoční vystoupení.
Tance ze sféry folklorních ohlasů nesmíte nikdy zaměňovat s tzv. tancem „folklorních puristů“, rozšířeným v tradičních moravských oblastech jako Záluží, Horňácko apod. Folklorní puristé totiž zvládají bravurně nejnovější disko tance, ale tančí vždy oděni do místního kroje.
Nyní je to již na vás, který z uváděných tanců si vyberete a zazáříte s ním na tanečním parketu. Tancujte s vervou a pozorně sledujte dění v sále. Určitě i vy pak zaregistrujete řadu nových zajímavých tanců, které obohatí váš pohybový rejstřík.