26. září 2022

Scenáristika s Milanem Šteindlerem - napsala Jana Venzlů

Hlavní téma – DRAMA, PRINCIP FILMOVÉHO SCÉNÁŘE


- Dramatičnost pomáhá, aby udržela zájem čtenáře – aby pořád chtěl vědět, jak to bude dál
- Aristoteles – Poetika – vše, co je pro drama důležité
- Jak napsat dobrý scénář – Sid Field
- Jak nepsat hru
- Vztahy mezi lidmi, k prostředí, k překážkám
 
5 bodů konstrukce:
- pokud se jich budeme držet, tak máme šanci, že to bude lidi bavit, ale nezaručuje, že to bude geniální
- Pokud se jich nebudeme držet, tak to musí být něčím opravdu zajímavé

Expozice:
- uvedení do děje
- nezbytné předpoklady, aby divák rozuměl ději

Kolize:
- vzniká rozpor a konflikt – setkání dobra a zla v pohádkách, v Bibli nebeská mocnost proti pekelné, střet zájmů
- Je potřeba ten konflikt vyřešit – to je to, co lidi baví
- V tragédii není jisté, jestli dobro zvítězí – zajímáme se o to, jak do bude dál

Krize:
- Vyvrcholení dramatu

Peripetie:
- Obrat v ději, který navozuje možnosti řešení

Katarze (rozuzlení, očista):
- Hlavní postava prochází nějakým přerodem
- Katastrofa – u jiného autora, ale pořád je to stejné

Další možnosti:
Jednota času a místa – uplatňovalo se to hlavně ve středověku
Francouzské drama – vysoký styl (problémy šlechty), nízký (pro plebs)
Absurdní drama – velmi těžké, pro lidi, kteří mají zájem o divadlo, ale jen tak pro zábavu to moc není

Drama = ze slova dělání, čin
Scénář – děj, který se děje hlavní postavě
Hrdina – má nějakou potřebu a někdo mu v tom brání

Divadelní hra:
- Jednotlivé akty=jednání (obvykle není více než 5) – tzn. Je rozdělena do ucelených částí
- Dále se dělí na scény a obrazy

Scénář:
- O čem to je ve 4 minutách
- prvních 10 stránek – tzn. prvních 10 minut je rozhodujících
- každá scéna musí svým způsobem posouvat příběh
- klademe otázky, dáváme odpovědi
- žije ve vztahu se svými jednotlivými částmi
- není to román – sledujeme děj, který se odehrává v hlavě hrdiny, řekne nám, o čem přemýšlí, co chce, jak se dívá na ostatní postavy X ve scénáři sledujeme to, co hrdina dělá, s jeho vnitřním hlasem by si celý film nevystačil
- není to divadlo – sledujeme dialogy a monology X ve filmu nám stačí detail něčeho (hodin, které ukazují čas, který se hlavnímu hrdinovi krátí; telefonu, protože čekáme, až zavolá únosce)
- literární příprava filmového díla
- V USA – 120 stránek (co stránka minuta)
- V Evropě - 90 stránek (co stránka minuta)

- 3 hlavní části:
o Úvodní scéna – není to expozice
o Začátek – Expozice – uvede nás do děje, představí nám hlavní hrdiny a ukáže nám prostředí (není nutné), vztah k prostředí (strana 1 – 20/30)
§ Slouží k odkrytí dramatické premisy (o co půjde), vzbuzuje otázku, co bude dál, s jakými překážkami se setkáme
o Bod obratu č. 1 (Plot point) - na 20 – 30 stránce – se něco stane – následuje prostředek. Pootočí děj – najednou si řekneme, že to bude asi o něčem jiném, tak nás to zase bude zajímat. Najednou má postava jiný charakter. Musíme ho umístit včas.
§ Pomůže nám dostat se dál
o Prostředek – Konfrontace – mezi hlavním hrdinou a někým, kdo mu bude bránit (strana 30 – 90, 20 – 70)
§ Dramatická akce- začne uplatňovat potřeby a zároveň vznikají překážky
o Bod obratu č. 2 – když už si myslíme, že zase víme, jak to dopadne, tak pootočíme děj a ono to dopadne trochu jinak
o Závěr filmu – Rozuzlení (90 – 120 stránka, 70 – 90 stránka) ,když zjistíme, jak to dopadne
§ Výsledek určitého úsilí, už víme, co se děje, ale pořád nevíme, jestli se hrdinovi podaří to, co chce udělat
o Poslední scéna, má význam, silný moment, který si pamatujeme

- Klademe překážky – čtenáře/diváka zajímá, jak si s nimi hlavní hrdina poradí
- Struktura scénáře – paradigma – stůl má desku a 4 nohy, můžeme ho upravit, ale ten základ musí zůstat
- Když toto budeme znát, tak to z nás udělá dobré řemeslníky

- Šachy
o figurky jsou černé a bílé, ale můžou být plastové, s perletí
o Pravidla – viz naše struktura, ale další části si určujeme sami (jaká je potřeba hlavního hrdiny)
o Deska, hráči

Téma:
- Dobře funguje téma, které jsme schopni shrnout do 1 věty
- musíme vědět od začátku (vyloupení banky)
- Musíme vědět, jakým způsobem ten příběh ukončíme
- Pak si stanovím ty body obratu
- Rozpracuju jednotlivé scény (pachatelé se připravují=expozice, už přitom překonávají překážky (například změna atmosféry ve scéně)
- Hrdina (nikdy banku nevykradl)
- Stanovit si děj (jak dojde k vyloupení, nechtějí nikoho zabít, ale někdo na ně vytáhne pistoli, takže už můžou být souzeni za vraždu)
- Musíme o tom něco vědět – sběr materiálu (sejít se s policisty, zeptat se, jak k tomu docházelo, jak funguje ochranka, převoz peněz..) – propojení té fikce, kterou si stanovíme s realitou


- Děj:
o Část fyzická – vykradení banky
o Část citová – uvnitř postavy

- Postava – definovat potřebu
o Všechno, co dělá, je děj
o Co nás zajímá – dle toho vybírat postavu
o Co zajímá nás, může zajímat i někoho jiného
o Hlavní postava by měla být jen 1 (většinou, i když máme partu)
o Rozdělit její život na vnější (odkrývá charakter, definovat potřebu, od začátku filmu do konce filmu) a vnitřní (utváří charakter, životopis postavy od narození)
o Ukázat ji vizuálně (citově poškozenou postavu udělám kulhavou)
o Vytvořit vztahy s okolím (v partě je jeden zrádce)
o Jaký je život postavy (soukromý (když je postava sama - např. bere drogy), osobní (vztah, rodina, s kým se stýká) a profesní (úspěšný obchodník)
o Chování postavy tvoří osobnost


Klást otázky a dávat odpovědi

Dialog:
- z něho poznáme, že jeden je zrádce, že miluje svoje dítě atd.
- Posouvá příběh dopředu
- Dle vyjadřování odkrývá hlavního hrdinu

Vnitřní monolog – co si o tom myslí
Zkusit si napsat začátek scénáře, který charakterizuje postavu a který zaujme

Scénáře nikdo nečte – příběh musí být zajímavej už ve zkratce

Konec filmu – hodně z nich končí tam, kde začíná

Napsat si jednotlivé scény na kartičky a pak je přehazujeme, stanovíme si body obratů a vidíme fyzicky, jestli nemáme nějakou část moc dlouhou

Kluci od Dany – napsali příběh o dvou housenkách, které prožívají nějakou bolest a pak zjistí, že se proměňují v motýla

Road movie – lineární příběh

UFG = Use the fuckin´ Google!

ÚKOL
- Vymyslet postavy, které budou mít jednoduchý dramatický střet mezi sebou (nebo jedna postava sama se sebou)
- Scénář na 1 minutu (tzn. tak na 1 stránku)
- Postava projde nějakou proměnou