25. září 2022

Jak je to se sexem u Masajů - napsala Bohuna Kopřivová

Na svých cestách jsem se často setkala s kmeny, ve kterých je mnohoženství naprosto běžné. Vždy mě vrtalo hlavou, jak probíhá výběr manželek, když chce muž sex. Jestli na sebe manželky žárlí, nebo je jim to jedno, zda se s nimi muž domluví, nebo to pravidelně střídá. Nikde jsem s nimi nebyla tak dlouho, abych se na to zeptala, připadalo mně to nevhodné. Až jednou, kdy jsem strávila celý den u kmene Masajů, žijících v rovníkové Africe, mezi Keňou a Tanzanií...
Za Masaji směřuje mnoho zájezdů, které jedou do některého národního parku, jako Serengeti, Masai Mara a další. Pak se turisté u domorodců, většinou jen na skok, zastaví. Masajové jim ukážou vesnici, nabídnou náhrdelníky z korálků, kterými se samy zdobí, téměř každý si něco koupí a jede se dál.
My jsme měli s naším průvodcem z Keni to štěstí, že nás vzal do vesnice, kam turisté nejezdí. Studoval s náčelníkem tohoto kmene na universitě a stále se stýkají. On nám ukázal celou vesnici a seznámil s jejich životem. Od jejich původu, o kterém se moc neví, protože neznali písmo, až po ukončení jejich pozemské pouti. 

Děti boha Engai
Masajové věří tomu, že je stvořil bůh Engai a dal jim k užívání všechny pastviny na zemi a stáda dobytka. Pokládají se za vyvolený lid boží. Žijí dosud primitivním způsobem a dodržují tradice. Každý kmen, pokud se jejich člen dostane na studia a vrátí se, hodně získá.
Vesnice je postavena do kruhu, obehnaná většinou akáciemi nebo jiným trním na ochranu před zvěří. Do ní se zahánějí na noc i chovaná zvířata. 
Kamarád nám ukázal jejich školu, kterou založil i jednotlivé příbytky ve vesnici, které vždy staví ženy. Ty se starají o rodinu, o vodu a také navlékají korálky, náramky či náušnice, kterými zdobí sebe i své muže. Ti jsou většinou na pastvě a u napajedel, které jsou někdy mnoho kilometrů daleko. 


Voda, moč a krev
Vody je málo, a tak se k pití většinou nepoužívá, pije se saroi, směs krve a mléka. Krev se získává z naříznuté krční tepny dobytka. To se pravidelně opakuje tak jednou za čtyři dny a rány se zamažou hlínou. Pokud vyschne zdroj vody, celou vesnici, která je postavená z klacků a mazaniny, rozeberou a stěhují se jinam. 
Nikdo zde nevlastní žádnou půdu, jen dobytek a jsou to převážně krávy a kozy. I za ženu se jako platidlo používají zvířata, někdy až dvacet krav. Proto si muži vybírají manželky až tak ve třiceti letech, po nastřádání nějakého majetku. Největším bohatstvím je dobytek a děti, čím více, tím lépe.
Masajové jsou vysocí a štíhlí a mají svůj jazyk maa a také tance, při kterých vyskakují až přes metr vysoko. Nepijí alkohol, nežvýkají tabák a nespí s dívkami. Ženy je nesmí vidět jíst maso. 
 Válečníci, kteří hlídají vesnici mají dlouhé vlasy, ženy hlavy oholené a namaštěné. Všichni nosí převáženě červené oblečení, které udržují čisté pomocí moče zvířat. Tomu jsem ani nechtěla věřit, musela jsem si přičichnout, ale prý už do dělali i ve starověkém Římě. Moč kromě močoviny a solí obsahuje chlorid sodný, který je sterilní, dezinfikuje a bělí.


Intimnosti  
Z chlapce se stane muž mezi čtrnáctia šestnácti, kdy podstoupí obřízku a potom žije asi tři měsíce mimo vesnici a musí dokázat svou samostatnost a schopnost se o sebe postarat. Dřív ještě musel zabít lva, ale do toho nyní zasahují ochránci přírody, tak se to striktně nedodržuje. Nemají žádné zbraně, jsou buď oblečeni do černé nebo mají přímo na těle namalované různé ornamenty, nebo v našem případě, byli pomalováni bílou barvou jako kostry. Vypadalo to dost strašidelně, tak se jich možná i ta divoká zvířata bojí.
U Masajů se nepohřbívá, nebožtíka vynesou za ohradu a nechají napospas divokým zvířatům.
Když jsme se dostali až k takovýmto téměř intimnostem, odhodlala jsem se, položit našemu průvodci mou dlouhodobě nezodpovězenou otázku, jak je to s tím sexem. 
On mi s naprostou samozřejmostí vysvětlil, že když má muž tuto potřebu, tak jednoduše zapíchne před vchod do chatrče své jedné z manželek šíp, a to je signál pro všechny ostatní jeho ženy, aby si rozebraly její děti a oni mohli být sami. Tak vida, jak je to jednoduché, žádné dohadování, co s dětmi, kdo jim dá najíst a kde budou spát. Je to tak od nepaměti zavedené a nemají potřebu to měnit. Tak jsem se konečně dopátrala toho, co jsem v žádném průvodci ani na internetu nenašla.


Zadání:
Pro spisovatele neexistuje žádné tabu. Vyberte si něco nedotknutelného a toho se "dotkněte". Ale ať to není samoúčelné, ale opravdu zajímavé a zábavné čtení. Je to téma, které nám kdysi zadal Arnošt Lustig. Petr Holub zbořil svatozář kolem samého Arnošta. Další pokusy zde.  


Názvy – Masajové:

Nejen o sexu mezi Masaji
Zkouška dospělosti, život a sex Masajů
(Tadeáš Pešek)