18. září 2022

Pravda a lež - napsala Hana Kotučová

V nemocničním pokoji se potkala pravda a lež.
Pravda, bojovnice, za lásku, spravedlnost za vše čisté. Lež líná a vypočítavá. Seděli u těžce nemocného pacientka, který umíral, ale ten ještě o tom nevěděl.
Pravda mu řekla: „Chlapče, umíráš, ale stále můžeš využít čas který Ti zbývá.“ 
Lež se přitulila a říká: „Není to pravda. Neposlouchej. Čeká Tě šťastný život, užiješ si spoustu legrace.“ 
Chlapec je pozoruje. Komu uvěřit? Ta krásná, něžná, pravda mu bere naději a ta tmavá, škaredá lež dává světlo života.
Rozohní se na pravdu a vypoví ji z pokoje: „Nechci už Tě nikdy vidět.“

Poučení: Pravda zvítězí až tehdy, až dokáže to, co dokáže lež.