23. září 2022

Název knihy - napsaly Jana Venzlů a Jana Bednářová

Dokážete sestavit z uvedených slov více knižních názvů?

1/ Jaké je nejdivnější slovo, které znáte? Haiku
2/ Jaké první slovo se vám vybaví při nějaké živé vzpomínce z minulosti? Kaše
3/ Napište jakékoliv přídavné jméno jiskrný
4/ Napište jakékoliv podstatné jméno kapesník
5/ Jaká je poslední otázka, kterou vám někdo položil? Jaký kurz?
6/ Napište své oblíbené křestní jméno. Antonie7/ Napište libovolná tři slovesa, která vás teď hned napadnou. hrkat, svítit, hašteřit se
8/ Napište, co jste jako děti nesnášely? Cuketa


Názvy knih z odpovědí na otázky:
Jiskrné haiku o kaši s cuketou
Antonie na kaši
(Jana Venzlů)1/ Jaké je nejdivnější slovo, které znáte? Postoloprty
2/ Jaké první slovo se vám vybaví při nějaké živé vzpomínce z minulosti? Oslava
3/ Napište jakékoliv přídavné jméno Hezký
4/ Napište jakékoliv podstatné jméno Pes
5/ Jaká je poslední otázka, kterou vám někdo položil? Můžeš číst?
6/ Napište své oblíbené křestní jméno. Petr
7/ Napište libovolná tři slovesa, která vás teď hned napadnou. Spát, Smát se, Milovat
8/ Napište, co jste jako děti nesnášely? Teplé mléko

Názvy knih z odpovědí na otázky:
Oslava teplého mléka v Postoloprtech.
Tento hezký pes umí milovat a spát.
"Můžeš číst?" smál se Petr.
(Jana Bednářová)
 

Cvičení podle Reného Nekudy: 

Připravte si papír, tužku a ještě několik nastříhaných lístečků, na které se bude psát. Poté odpovězte na následující otázky a odpovědi zapište tak, aby každé jedno slovo bylo na samostatném lístečku.

1/ Jaké je nejdivnější slovo, které znáte?
2/ Jaké první slovo se vám vybaví při nějaké živé vzpomínce z minulosti?
3/ Napište jakékoliv spojení přídavného a podstatného jména (první, které vás napadne; například „tlustá prodavačka“).
4/ Jaká je poslední otázka, kterou vám někdo položil?
5/ Napište své oblíbené křestní jméno.
6/ Napište libovolná tři slovesa, která vás teď hned napadnou.
7/ Napište větu, kterou vám někdo neustále opakoval v mládí.

Zadání úkolu
Pokuste se z uvedených slov sestavit lákavý název knihy. Pohrajte si s lístečky na svém pracovním stole a vyzkoušejte jejich nejrůznější kombinace. Samozřejmě můžete sepsaná slova časovat, skloňovat a jinak malinko poupravovat.
Pamatujte ovšem na dvě základní pravidla:
Název knihy má být poutavý,
A také má – alespoň rámcově – představit čtenářům, o čem váš příběh je.