22. ledna 2023

Pravda a lež - napsala Jaroslava Rymešová

Kdysi dávno platilo, že lež, jakožto osoba vybavená krátkýma nohama, daleko neujde. Pravda, diva s horečnatě planoucíma očima, v prosté režné košili, rozpuštěnými vlasy a s nohama dlouhýma jak týden bez peněz, na to spoléhala. Kdykoli se někde slyty dvě objevily, byly k rozpoznání a Lež na svých krátkých nožkách nikdy delší dobu Pravdě nestačila. Byla to ale osoba mazaná všemi mastmi. Navíc vybavená pěknou tvářičkou a sladkým hláskem. Vzhledem k tomu, že byla mnohem pomalejší nežli Pravda, využila to k tomu, aby dobře poslouchala, co lidi zajímá, čím žijí a co chtějí, a brzo pochopila, co chtějí slyšet.

A tak jim to štědře s tím svým líbezným úsměvem servírovala. Zatímco Pravda neúnavně kráčela krajem a drsně hlásala i hodně nepříjemné věci, Lež se poznenáhla zahnízdila v myslích lidí. Žádné tvrdé řeči. Nenene. „Nedaří se vám?. To ale není ani v nejmenším vaše vina. všechno to trápení a vaše nezdary zavinil ten... a tamten... a taky tenhle, a tamti... a vůbec ti druzí..“

Lež, jak jí bylo dopřáváno víc a víc pozornosti, přestala bloudit krajem a čelit posměchu, kdykoli se její krátké nohy odhalily. Zabydlela se v médiích, na sociálních sítích, v politických debatách, na mítincích i v reklamách. Byla všude. O její dokonalou image pečovali nejlepší kosmetici a kadeřníci, švadleny i vizážisté. Krátké nohy? Ty v televizi ani na internetu vidět nejsou. Pravda? Už skoro nikdo neví, kde je jí konec. Kdo by však tu dlouhonohou neupravenou a hlavně drsnou divoženku hledal, že? Ta upravená krasotinka, které je všude plno, je přece tak příjemná! 

Poučení: Lež už žádné nohy nepotřebuje