11. května 2022

Díra do kůže - napsala Barbora Macko

Cítím tvou vůni
ve svých vlasech.
Tvůj tep vyráží mi díru do kůže.
Co člověk zmůže,
když myslí si, že je imunní,
ale v srdci kvetou mu růže.
Tisknu se k tobě
pomalu, naléhavě,
mám už tě zase v hlavě
a nikdo s tím nic nezmůže.