19. dubna 2022

O bajkách - připravila Klára Dvořáková

 • Bajka je stručný (často vtipný či satirický) příběh s morálním poučením. 
 • Na kurzu píšeme bajky, které mají začátek, prostředek, konec a jasně napsané poučení. Mělo by být jen jedno. Pokud jich máte více, vyberte to nejlepší. 
 • Poučením může být i přísloví. 
 • Bajky mohou obsahovat poučení již rovnou v textu (bez vypsání na konci), pak mu říkáme jinotaj (alegorie) a čtenář si na něj musí přijít sám. Ale pro naše výukové potřeby to nedoporučujeme.
 • Každá bajka má, stejně jako jiné texty, název (nadpis). Mnohdy jsou to postavy z děje (O slepé kočce, O vráně a sýru). 
 • Bajka může být napsaná formou prózy nebo veršovaná.

 • Ideálně by měla být vtipná, krátká, jasná a výstižná.

 • V bajce mohou vystupovat zvířátka, hmyz, stromy, rostliny, lidi, ožívat a mluvit věci (moderní bajka).

 • Bajka má emoce, jde na dřeň. Je satirická, emocionální nebo dramatická. Často kritizuje lidské chyby a slabiny. Vždy nese sdělení.

 • V bajce se mohou potkat i nepravděpodobné dvojice či skupinky, ale čtenář by neměl přemýšlet, jak se to mohlo stát, pokud to není pointou příběhu. Protože pak se nevěnuje ději. V každém příběhu je třeba čtenáře ukotvit, aby mohl začít snít a příběh si představovat.

 • Přestože v bajkách mluví většinou zvířátka, hmyz nebo věci, čtenář by měl věřit tomu, že se to mohlo stát. Pozor na faktické chyby např. pávice nemá jasně zbarvená pera jako páv.

 • Žádné dlouhé vysvětlování, popisy a pocity. Výborně fungují dialogy.

 • V bajkách neplatí, že si na vlastnosti postav musí čtenář přijít sám. K vyjádření vlastností se používají příměry: chytrý jako liška, hloupý jako ovce, rychlý jako lasička…

 • Psát můžeme od konce – od poučení, nebo ho nechat vyplynout až z příběhu. Pro mnohé je snazší první varianta. 
 

Autoři bajek

Ezop – řecký autor zvířecích bajek (6. století před n. l.) - Ezopovy bajky
Bidpaj – staroindický mudrc (Pančatantra; indické bajky 3. st. př. n. l. – 2. str. n. l.) 
Jean de La Fontaine – Francouz, veršované bajky (17. st.) 
Ivan Andrejevič Krylov (18. st.) – kritizuje politické poměry své doby pomocí příměrů 
Ivan Olbracht – O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (převyprávěné bajky Bidpaje) 
Karel Čapek – moderní bajky kritizující společenské nešvary - Bajky a podpovídky 
Jiří Žáček - Bajky a nebajky pro malé i velké děti