27. března 2022

O hluchém psovi a slepé kočce - napsala Jasmin Carmel

Žili byli jednou jeden pes a jedna kočka. Pes byl hluchý a kočka neviděla na obě oči. Oba se tak museli spoléhat na smysly toho druhého. 
Co kočka neviděla, pes nahradil svýma očima a bystrým čumákem. A to co pes neslyšel, zase vytušila pozorná kočka, která byla neskutečně citlivá na jakékoli zvuky ve svém okolí. 
Přežívali jeden díky druhému a byli tak spokojení.
Jednou si však kočka řekla, že už má dost toho přežívat jen díky jejímu psímu druhovi. Přišla k němu a tlapkami mu znakovou řečí sdělila, řekla, že už se s ním dál nechce toulat po ulicích města a žrát odpadky, a že dál už chce přežívat na svou vlastní pěst, jako opravdová divoká kočka. Pes slabě zakňučel. Nechtěl aby kočka odešla! Pes byl moudrý a věděl, že kočka sama dlouho nepřežije. Prosil ji, aby s ním zůstala a neodcházela ale nevidomá mourka už byla rozhodnutá. Rozloučila se se svým dlouholetým přítelem, a pak odešla, a nechala ho jeho vlastnímu osudu. Pes byl z odchodu kočky smutný, věděl však, že nemůže udělat nic pro to, aby zůstala. Uplynulo pár měsíců, a kočka se zatoulala zpátky do města. Byla pohublá, ale živá. Zřejmě si i beze zraku dokázala ulovit potravu. Procházela se prázdnými ulicemi a ledabyle zalétla pohledem do jednoho z domů. Zkoprněla a vytřeštila oči.
U jídelního stolu seděla veselá čtyřčlenná rodina a šťastně se smála. Dvě děti, chlapec a děvče, hladili blaženě se usmívajícího hnědého psa, spokojeně stuleného u jejich nohou. Kočka neomylně poznala dříve rozcuchaného chlupáče, s nímž léta žila na ulici. Zdálo se, že si hluchý pes i přes svůj handicap našel domov a rodinu která se ho ujala. Kočka dlouho seděla před domem, a smutně se dívala do okna. Věděla, že kdyby tenkrát se psem zůstala, mohla mít teďka taky domov. 

Poučení: Nedělej zbrklá rozhodnutí, jednou bys jich mohl litovat.