6. března 2022

Muž a kůň - napsala Monika Řezáčová

Starý muž naložil zboží do sedlových brašen svého koně. Vyhoupl se do sedla a vyrazil na trh. Cestou potakal muže a ženu. Když se míjeli, uslyšel, jak muž šeptá ženě: „Podívej na toho chlapa, jak se veze jako pán a chudák kůň se sotva táhne.“
Starý muž si tedy řekl, že mají pravdu, a tak slezl a šel vedle svého koně.
Po chvíli potkal několik výrostků. Ti se muži smály: „Jeee, koukejte, to je trouba. Má koně, ale jde vedle něho pěšky.“


Starý muž si tedy opět vylezl na koně a jel dál. Zanedlouho míjel mnicha.
„Dobrý muži, není vám líto vašeho koně? Nese těžké zboží a ještě vás. Copak nevidíte, jak je znaven?“ A tak starý muž zase slezl a šel pěšky.
Tímto způsobem jel a šel celou cestu. Ale protože byl moc pomalý, dorazil na trh pozdě. Nikdo tam už nebyl. Muži tedy nezbylo nic jiného než se otočit a vyrazit zase zpátky.

Poučení: Všem lidem se nikdy nezavděčíš.