12. prosince 2021

Prorok – napsal Michal Hejna

Jeden prorok přišel do velkého města. I sešli se k němu všichni moudří a položili mu rafinovanou otázku. Prorok se zamyslel a takto promluvil: „Pravím vám, zkuste se zeptat jepice, co bude dělat zítra. Neodpoví.“
Všichni se podivili jeho moudrosti a položili mu ještě rafinovanější otázku. Prorok se zamyslel a takto promluvil: „Pravím vám, vezměte rybu z vody a oblečte ji v hedvábný šat. Cožpak nezemře?“
Znovu se všichni podivili jeho moudrosti a položili mu tu úplně nejrafinovanější otázku. Prorok se zamyslel a takto promluvil: „Pravím vám, dva muži chovali koně a jeden z nich zemřel. Který byl chytřejší?“
I do třetice se všichni podivili jeho moudrosti.
Prorok se pak vrátil domů a dvakrát pomiloval svoji ženu.

Z toho plyne poučení, že doma není nikdo prorokem.