4. prosince 2021

Háček příběhu k Lucky - Velký muž v těle kluka

Zvonek
Domovní zvonek se rozdrnčel. Chvilku se nedělo nic, pak se otevřely dveře azylového domu a vpustily pruh světla do již ztemnělé zahrady pokryté sněhem. Vše se v té záři třpytilo.
„Dobrý den,“ pozdravila jsem. „Vezeme dárky.“
Slečna za dveřmi se rozzářila. „Na vás jsme čekali. Počkejte, zavolám někoho, kdo vám s tím pomůže.“
Dveře se otevřely dokořán a tam v chodbě stál malý asi desetiletý chlapec a zvědavě si mě prohlížel.
„Já pomůžu,“ vykřikl, když zjistil o co jde .A bez bundy, jen v ponožkách se vyřítil ven. „já jsem tady jediný chlap, tak musím.“
(Lucie Jarešová)


Zadání: 
Napište poustavější úvod k příběhu Lucky Rimarčíkové Velký muž v těle kluka.


Tobiáš
Čekal tam v promáčených ponožkách, v lehkém tričku. Sněžilo. Třásl se zimou, ale z jeho tváře vyzařovalo vzrušení. S každým oddychem se zahalil do obláčku páry. 
Vtom dva světlé kužely protnuly tmu.
„Lucie, lidi, přijela Lucie, tak pojďte,“ rozeběhl se Tobiáš vrčícím světlům vstříc.
Šimon Pravda