19. října 2021

Dialog s hlavou smečky – Tereza Vrbová

„V klidu Bonnie, čekej!“
„Dělej, kde to vázne? Jdeme! Hele, míček! Támhle na parapetu! Hoď mi míček!“
„Chceš míček, nebo jdeme na procházku?“
„Míček povídám, míček!“
„Nepůjdeme radši na procházku?“
„Okamžitě mi hoď ten podělanej míček!“
„Bonnie, přines míček!“
„Hurá, míček… No to ses teda předvedla. Házíš jako ženská.“
„Házím jako ženská. Nepůjdeme radši na procházku?“
„Jé, myší díra!“
„Ach jo, myší díra. Bonnie, nech ty myši. K noze!“
„Míček, hoď mi míček!“