19. října 2021

Fundus - napsala Irena Lahodná

Tak další divadlo je před demolicí… no, to trochu bolí... vždyť bylo tak...
... no, krásný už moc ne, páchne tu plíseň, fresky jsou zčásti opadaný... taková oblastní z nouze ctnost, ale s tradicí... a jediná svého druhu...
Dvě babči na vrátnici a s nimi jedna bývalá subreta, nyní chudá důchodkyně se zbytečným přelivem a pejskem taky pokročilého věku…
Když jdu okolo, pejsek blafne, babky vzhlédnou, a prý co tu dělám...?
„Dneska hraju, paní Zárubová, přijdu se vám ukázat namalovaná, abyste mě poznala.“
Hostujem tu často. Kostýmy jsme si přivezli, výpravu taky. Když se hraje, zkázu není vidět.
Ani tam moc netáhne a do sálu rozhodně nezatéká... dokonce je tu teplo.
Když hlediště ztemní a spustí hudba... no... taky trochu napadnutelná, to víš, bar je v hale a muzikanty neuhlídáš... tak se to tu všechno propojí v takovou barevnou plastickou zářivost. Romantický příběh se krásně vlní prostorem a lidi v něm plavou, usmívají se a brečí a sní.
A na konci se ty úžasné žádoucí bytosti z báječného světa změní v normální lidi, na forbíně při děkovačce je vidět, jak se jim roztéká šminka, okopané boty, šaty fundus a ta paní vlevo už se odlíčila, aby byla dřív v autobuse...
Pohádka skončila, přátelé... Opona spadne, naštěstí nikoho nezabije a herci prokličkují do svých šaten. Sbor po deseti, sólisti po třech... Osprchujem se radši doma, stejně jim to tu moc nefunguje a neomalenej šofér by měl zase kecy...
Na dvoře pod schůdky čeká pár zájemců o autogram a bývalá hvězda s pejskem, kterou už nikdo nezná, jde pomalu pryč, až zmizí ve tmě.
Nejdéle do roka prý divadlo strhnou.
Do té doby snad ještě vydrží.
Barák, ona i pes.
----------------------------------

Zadání:
Napište příběh - popis divadla, které čeká demolice, očima starého herce/herečky, který se prochází již zavřenou budovou. Vrátil do města, kde žil jako mladý a v tomto divadle začínal hrát. Zapojte všechny smysly a emoce, využijte přímé řeči či monology, akce. Cihličky spolupracují, mísí se a klidně přebírají funkci jiné cihly, pohrajte si s tím J.
Jako pomocníka pro představu, v jakém stavu divadlo je, posílám výtah z technické zprávy z praxe, kde se to hemží trpným rodem ;-). Budu ráda, když pro praskliny, zatékající vodu, korozi či propadlé jeviště najdete nějaký hezký příměr či metaforu.

VÝTAH Z TECHNICKÉ ZPRÁVY:
Při běžné technické prohlídce objektu bylo zjištěno, že některé stávající konstrukce a prvky stavby vykazují technické poruchy a chyby:
Konstrukce plochých střech jsou za hranicí životnosti, do střech místy zatéká.
Konstrukce podlah jsou lokálně propadlé, narušené, rozpraskané. Jedná se zejména o prostory schodiště hlavního sálu, chodby v zázemí hlavního sálu, prostory zázemí účinkujících.
Konstrukce příček byly staticky narušeny výše uvedenými poklesy podlah. Bylo zjištěno množství tahových trhlin a prasklin, v některých částech značného rozsahu.
Konstrukce jeviště – Bylo zjištěno, že dřevěná konstrukce jeviště vykazuje lokálně statický kolaps nosných částí. Dá se předpokládat, že kombinací zateklé a kondenzované vlhkosti došlo k rozpadu částí dřevěné konstrukce jeviště.
Stávající konstrukce vstupních dveří do objektu jsou ve zcela nevyhovujícím stavu. Z pohledu tepelně technické zcela nevyhovují současným požadavkům, z pohledu mechanického jsou dveře zkorodované, zkroucené a se špatně fungujícími zámky. Skleněné výplně nesplňují bezpečnostní požadavky a tepelně technické požadavky.
Stávající okna jsou ocelová s dvojsklem v hliníkovém zasklívacím rámu. Okna jsou ve zcela nevyhovujícím technickém stavu. Konstrukce jsou napadeny korozí, mají nevhodné tepelně technické vlastnosti a nefunkční otvírání.