12. září 2021

Šimpanz a hůl - napsal Jiří Wilson Němec

Starý šimpanz si pořídil hůl, aby se mohl lépe pohybovat. Opíral se o ni, a že dobře sloužila, měl ji stále při sobě. 
Jednou se objevil mladý a statný samec a v touze odehnat starého od jeho tlupy, vyrval mu hůl a tou jej bil, až dosáhl svého. Starý opičák hůl, která mu ublížila, zahodil a dál se plahočil bez ní.

Poučení: Není věcí hole, zda tě podpírá nebo mlátí po hlavě.