12. dubna 2021

Setkání – napsala Jasmin Carmel

S námahou vystoupal na kopec, kde si se zděšením všiml postavy, osaměle sedící u malé kamenné kapličky. Na první pohled vzbuzovala strach. Přes hlavu měla černou kápi a celá byla zahalena v tmavém hávu, ze kterého čouhaly kostnaté, mrtvolně bíle ruce, v nichž držela ostře nabroušenou kosu. ,,Kdo jsi?” zeptal se rozechvěle muž.
Postava chvíli mlčela a pak se zvedla. Odněkud z hlouby jejího hrdla se ozval podivný tichý skřípavý hlas, který jako by ani nepatřil člověku:
,,Ty to nevíš? Provázím tě celý tvůj život. Hlídám tě na každém kroku. Nelze mi uniknout. Čekám na tebe už dlouho a nyní se naše cesty konečně setkaly. Jsem spojená s tvým osudem. Jsem posel z podsvětí.” S těmi slovy se vrhla na vyděšeného poutníka, zahalila ho do pláště a zmizela s ním v houstnoucím šeru blížícího se soumraku.
Smrti nikdo neunikne.


Cvičení: Dopište příběh
S námahou vystoupal na kopec, kde si se zděšením všiml… … je začátek první věty. 
Vaším úkolem je dopsat příběh tak, aby dával smysl a měl pointu. Může jít o libovolný žánr (fantasy, sci-fi, syrová realita… zkrátka jak je libo).