22. srpna 2021

Lesní olympiáda – napsal Jiří Wilson Němec

Katka Kozáková
Zvířátka uspořádala lesní olympiádu. První disciplínou byl skok přes překážku. Přihlásili se liška, vlk a zajíc. Kdo skončí poslední, bude sežrán, tak znělo pravidlo. Zajíc se rozhodl, pro jistotu, se před skokem pořádně rozběhat. Nejdřív hodinu běhal a skákal a pak nastoupil ke zvolené disciplíně. Rozbíhal se z půli lesa. Když doběhl k překážce, už ji znavením nezdolal. Liška s vlkem, dle regulí, zajíce sežrali.

Poučení: Rozběh nemá být tak dlouhý, abychom klesli vyčerpáním ještě před cílem.