25. června 2021

Rozšiřovač slovní zásoby

Cvičení:
Vymyslete co nejvíce slov, která začínají i končí stejným písmenem - například abeceda, hloh, tepat…

Krk, neon, polep, sos, trhat, Aneta, Alena, Alžběta, Anna (Jan Vaněk) 
Aliterácia, anafora, automobilka, astronomika, mama, oco, minimum, Amerika, cudzinec, krk, tancovať, kaderník (Nina Potočárová)
Amazonka, blb, košík, výlev, RUR, krk, sos, mám, třpytit, pop, klíček, anakonda (Mirek Tichý)

Antilopa, tápat, tahat, sos, Amerika, Afrika, Antarktida, Anna, Adéla, agama, Aneta, radar, krk, poklop, krok, klik (Lucie Košinová)

Aneta, anténa, sos, andulka, mim, oko, stres, reproduktor, telepat, geolog, ignoranti, erekce, kulišák, mlsám, tikot (Anežka Nováková)

Tahat tlačit tít tát mnohem málem tonout tokat trýznit trápit tápat anekdota antilopa anakonda eutanazie euforie (Anna Dostálová)

krk – radar – olovo – kajak – ara – anakonda – Antarktida – Arktida – aurora – Amerika – Afrika – korek – akrobatika – blb – oko – eutanazie – ekonomie – ekologie – sos – euforie – tisknout – tlumočit – třískat – troubit – topit – tonout – tlačit – tokat – tloustnoust – tavit – lekl – lámal – lovil – lákal – línal – lísal – lepil – okolo – extáze – Oslo – poklop – Alena – almužna – Indiáni (Stěpánka Mrázková)


Vymyslete co nejvíce slov, která se čtou stejně odpředu i odzadu (palindromy) – například kajak


Kajak, radar, děd, krk, sos, bob (Jan Vaněk)

Tenet Abba Pop Oko Anna Lol Sos Mám Kuk Jej (Marek Greger)

Krk, tahat, tát, mám, tít, blb, tápat, lákal, látal (Anna Dostálová)

Blb, RUR, krk, sos, mám, pop (Mirek Tichý)

Anna, kajak, krk, madam, oko, radar, tahat, ABBA (Lucie Svibová)

Pochop, kuduk, krk, radar, makám, letěl (Mirek Tichý)

Radar, bob, blb, krk, klk, pop, madam (Štěpánka Sedláčková)

Korok, oco, oko, krk, xanax, madam (Nina Potočárová)

Krk, radar, oko, tahat, sos, Anna (Lucie Košinová)

Oko (vím že jeden je dost bída…) (Anežka Nováková)

oko – krk – blb – sos – kajak – Anna – radar (Stěpánka Mrázková)

Nemá nárok ani na korán, ámen. !Polky, Kyklop! (Mirek Tichý)

Idol z lodi, lebku mám u Kbel (Jan Vaněk)

Kobyla má malý bok Jelenovi pivo nelej! (Lucie Svibová)

V elipse spí lev. (Anna Dostálová)


Vymyslete co nejvíc slov, kterými nahradíte v uvozovací větě slovo „řekl“: „Nikam nejdu!“ řekla Jana. x „Nikam nejdu!“ vzlykla Jana.

Zakřičel Posteskl si Zabručel Zamumlal Zapíral Vyhrkl Vypověděl Poznamenal Utrousil Napověděl Zaburácel Zažvatlal Vzpíral se Pověděl Zaječel Odplivl si Odpověděl (Marek Greger) 

Zaburácela, zařvala, zakřičela, zapištěla, vyhrkla, zdůraznila, vyštěkla, s vervou sdělila (Jan Vaněk)

Prohlásila, vykřikla, zašeptala, špitla, sykla, naznačila, zavrtěla hlavou (Mirek Tichý)

Zakričala, zastonala, riekla, mrnčala, oznámila, ohlásila, skríkla, plakala, vyhŕkla  (Nina Potočárová)

Dupla si, zařvala (Martin Tomášek)

Zakňučela, pravila, pronesla, vykřikla, pípla, zabručela, poznamenala, pověděla, zakřičela (Lucie Košinová)

Zakřičela, vyštěkla, odsekla, prohlásila, zahalekala, vybouchla, zanaříkala, volala, smála se (Anežka Nováková)

Vykřikl – vypískl – sdělil – odpověděl – prohlásil – oznámil – zvolal – tvrdil – blábolil – pronesl (Stěpánka Mrázková)

Sestavte smysluplný text složený pouze z jednoslabičných slov.

Pes přes bez vlez, pak lez přes ves. (Marek Greger)

Šel kos bos pro kus zrn, ale pes jej raf. (Jan Vaněk)

Jeď do Doks, vem tam koks, moc tam top, maj tam mráz. Kde? Prý tam jak je hráz. Však víš. Co? Ty spíš? Tak to prrr. Už dost. Teď běž! Maž. Na, tu na vlak máš. A hlas se, ať vím, že jsi živ a zdráv. (Mirek Tichý)

Dlouhodobý kurz začátečníci  18.3.2021

Dej mi kus neb mám už hlad. To vše chci říct, byť jsem tu rád. Já dal bych víc, však mám jen hrst. Tak dej mi ji a já jsem pln. Toť řek a šel a den byl pryč. Pak zas byl zpět a chtěl jíst dál. Už nech mě být a jdi si dál neb chci být sám. (Zuzana Kratochvílová)

Vlk měl svou srst, hřbet svůj pln, furt ho hřál. (Jan Vaněk)

Mám rád oka vod, kol a kol, viz a zři, bos v nich choď a buď rád též. (Štěpánka Sedláčková)

Kde blb, tam je to nic moc, mám dost těch tvých slov, vět a her, zla ber kde ber, jdi pryč a už ne zpět sem. (Kateřina Pospíšilová)

Mrk pod drn, byl tam trn. Mrk tam zas, byl tam prd. Jak pak? Trn ďob kos. (Míša Čápová)

Blb Nor hop pod strom, kde Ir měl dům pro psy a kde skrz na skrz byl mor. (Anna Dostálová)

Šel los pro los a výr ho klof. (Martin Tomášek)

Môj pes má zas kaz. Zo dňa na deň bôľ sťa šľak. Kaz je preč, no pes má žiaľ. Kvap, kvap, kvap. Dážď on rád. A tak sme sa šli von hrať. Hneď bol na tom o moc fajn.  (Nina Potočárová)

Pán jel přes les, ale dál byl jen mech. (Lucie Košinová)

Dnes jsem jel sám na svém psu pro pepř, sýr a pár ryb. (Anežka Nováková)

Blb Nor hop pod strom, kde Ir měl dům pro psy a kde skrz na skrz byl mor. (Anna Dostálová)

Bum bác prásk a fuj, ty jsi pán už jen můj. Jú pic to je hic, do líc víc už nic. (Marek Greger)

Rok byl ten tam a já byl rád. Ten rok stál za prd. Ne že bych na tom byl zle, to ne! Jen už byl ten rok až moc. (Stěpánka Mrázková)

Vymyslete co nejvíc výrazů, kterými nahradíte oba výrazy v sousloví „srozumitelná komunikace“ (můžete použít dvě až tři slova).
Bezva pokec, o voze a o voze, na stejné vlně, rozumná řeč, chemie zafungovala, Na stejné vlně (Mirek Tichý)

Efektivní dorozumívání, kloudná rozprava (Jan Vaněk)

Smysluplná domluva, jasné dorozumívání, jasná domluva, logická argumentace, pochopitelné dorozumívání, zřejmá domluva (Zuzka Kratochvílová)

Pochopitelný rozhovor Jasná domluva Oboustranné porozumění (Zdena Součková)

Abychom si rozuměli Efektivní komunikace Slovo jako nástroj Firemní komunikace slovem Jazyk v komunikaci Slovní zručnost Vhodným slovem - kurs formulačních dovedností /kurs formulační zručnosti Správný obrat - kurs formulačních dovedností (Jan Sklenář)

Komunikace je legrace. Jasné spojení. slova, která si rozumí. Jasná komunikace. (Nataša Richterová)

Jasná mluva zreteľný rozhovor pochopiteľné dorozumievani (Nina Potočárová)

Jasný rozhovor, přehledný dialog, pochopitelná rozprava  (Lucie Košinová)

Studenti z Plzně 10.3.2021

Jednoznačná řeč, jasný domluva, pochopitelný rozhovor, dobře vysvětlená stanoviska (Anežka Nováková)

Transparentní rozhovor, otevřená konverzace, zřetelná mluva, jednoznačné vyjádření, čitelný kontex. (Štěpánka Sedláčková)

Jasná diskuze, přehledně řečeno, jednoduchá domluva, pochopitelná mluva, jasné na pochopení, lehce zpracovatelná informace, logická interakce... dialog... řeč (Anna Dostálová)

Přehledné povídání Snadné dorozumívání Mezi sebou - jednoduše Slovy mezi sebou Verbální svět Společné dorozumívání se (Marek Greger)

Pochopitelné dorozumívání – zřetelné spojení – jasný hovor (Stěpánka Mrázková)