31. května 2021

Arawaka a její manga – napsala Julie Schillingová

Byl jsem jenom papír. Prázdná bílá plocha. Cítil jsem, jak po mě jezdí pravítkem a vytváří rámečky. Nevěděl jsem, co dělá, o čem to bude. Budu jako ostatní papíry, co už udělala? Nedočkavě jsem čekal, co se bude dít dál.
Náčrty. Tužkou jela po mé ploše. Ta energie jejího tahu. Ta rychlost a síla, co dávala do té tvorby. Měl jsem štěstí. Jsem akce. Akce, jíž budou lidi sledovat s napětím v srdcích a čekat, co se stane dál. Spolu s ostatními jsme její první pokus. První kapitoly o tom, jestli se chytneme. Ale jak cítím, jak její kresba, její náčrt mnou probíhá, tak vím, že máme velkou šanci.
Jsem důležitá stránka příběhu. Nevím, co na to říct. Jen vím, že jsem nadšený. Už se nemůžu dočkat, až budou lidi sledovat, co vytvořila. Tu práci, do které dala svou duši. Já budu roznášet její příběh o kterém snila, že jednou napíše.
Přichází ta nejdůležitější část. Ještě to není vyhrané. Tuš. Dramatická scéna, kdy hrdina ukazuje, co je doopravdy zač. Ta energie momentu, ty emoce. Vše jde skvěle. Cítím špičku jejího perka a sílu a sebevědomí jejího tahu. My tu vytváříme historii. V tisku mě pak uvidí milióny mladých i starých čtenářů. Stanu se součástí života všech, co mě uvidí. Budu inspirovat mladé umělce, aby se taky nebáli riskovat. Budu inspirace pro lidi, co si myslí, že na to nemají.
Já tu už budu navždy. Inspirovat a motivovat. Důkaz génia mého autora.
Už je čas mě oskenovat. Už se nemůžu dočkat, až o mně každý bude mluvit.
Vzala mě a opatrně mě položila do skeneru. Cítil jsem, jak mě světlo přístroje lechtalo po celé mé délce. Budu známý. Vytáhla mě a dala mě k ostatním pracím do šuplíku. Byly tu staré i nové práce. Stránky, které nakonec nepoužila, nebo předělala. Nevěděl jsem, co si myslet. Ona mě dala sem k nim! Co se mnou bude dál? Použije mě, jak jsem čekal? Byla spokojená s tím, co udělala?
Ona mě jen zneužila! Moje tělo zneužila pro svůj příběh stejně tak jako ostatní, co tu byly v tomto temném šuplíku. Budu ta známá stránka, co lidi inspiruje? Nebo mě světlo světa nikdy neuvidí?


Zadání:
Napište text z pohledu obrazu nebo určité postavy z něho.