25. ledna 2021

Naše budoucnost je zalitá internetem - napsal Matěj Charousek

Hitem letošního roku se stal zbrusu nový kurz pro středoškoláky. Jmenuje se škola online a je zcela zdarma. Doba trvání není uvedena.


Ano, i tak by se dala vystihnout dlouhotrvající distanční výuka. Dovolte nám ji podrobně rozebrat skrze tohoto online průvodce. Právě slovo online se stalo jedno z nejvíce používaných slov v tomto roce. Stalo se široce využívanou náhražkou toho, co je nám upíráno nebo omezováno. 
Fyzický kontakt, oslavy, psychologická pomoc, školní výuka. A hlavně školní výuka je v poslední době velmi diskutované téma. Nejčastěji v souvislosti s maturanty, ale nesmíme zapomínat ani na další středoškoláky.
Většina středoškoláků se v online světě vyzná podobně dobře jako v tom reálném. Ale hlavně starší generace se v něm tolik neorientují a potřebují pomoc od generací mladších. Najednou jsme byli donuceni lépe se navzájem poznat a částečně smazat předsudky, které vůči sobě máme.
I když se nám takto podařilo zmenšit propastné rozdíly, nedůvěřivost se mezi námi naopak prohloubila. Absence videa a někdy i audia nabízí ideální online prostředí pro podezřívavost. Lidé, kteří předtím byli podezřívaví, jsou dnes ještě více. Škola online je tedy velká příležitost začít studentům důvěřovat.
Co jsou vlastně tito studenti zač? Jsou to věční prokrastinátoři a peciválové, nebo jsou to natěšení a pilní hltači látky? I když se to leckomu nezamlouvá, nelze je takto generalizovat. Ale jednu vlastnost přeji jen mají společnou: boj s časem.
Distanční výuka, ač se to nezdá, je velká výzva pro časový managment. Student má 10 minut na vyhnání sourozenců z pokoje, vyvenčení psa, vykonání potřeby, připravení se na další hodinu a v neposlední řadě na připojení se k hodině. Pokud má student štěstí, může se těšit i na dvacetiminutovou dotaci, ale pozor, pouze v dopoledních hodinách. Když studentovi odpadne hodina v časech kolem dvanácté, nastává stav euforie. Student si může v klidu uvařit a možná to stihne i sníst.
Kromě samotného kolotoče hodin je výzva také najít si čas na setkání se spolužáky a kamarády. Přesto, že na sociální život není kladen takový důraz jako na ten profesní či školní, je to neméně důležitá součást našich životů. Lenost a v důsledku ní ignorace našich přátel je v čase online stále snazší.
I když se toto zdá být na první pohled nevýhoda, ve skutečnosti to rozvíjí studentův intelekt a krizový managment. Zdá se, že stereotypy o absolutně nepřipravených náctiletých na reálný život se částečně rozpadají.
Naše budoucnost je zalitá internetem a nic na tom nezměníme. Můžeme se pouze přizpůsobit.