1. února 2021

Na stejné vlně

Vymyslete co nejvíc výrazů, kterými nahradíte výrazy v sousloví „srozumitelná komunikace“ (můžete použít dvě až tři slova).

Bezva pokec, o voze a o voze, na stejné vlně, rozumná řeč, chemie zafungovala, Na stejné vlně (Mirek Tichý)

Efektivní dorozumívání, kloudná rozprava (Jan Vaněk)

Smysluplná domluva, jasné dorozumívání, jasná domluva, logická argumentace, pochopitelné dorozumívání, zřejmá domluva (Zuzka Kratochvílová)

Pochopitelný rozhovor Jasná domluva Oboustranné porozumění (Zdena Součková)

Komunikace je legrace. Jasné spojení. slova, která si rozumí. Jasná komunikace. (Nataša Richterová)

Abychom si rozuměli Efektivní komunikace Slovo jako nástroj Firemní komunikace slovem Jazyk v komunikaci Slovní zručnost Vhodným slovem - kurs formulačních dovedností /kurs formulační zručnosti Správný obrat - kurs formulačních dovedností (Jan Sklenář)

Jasná mluva zreteľný rozhovor pochopiteľné dorozumievani (Nina Potočárová)

Jasný rozhovor, přehledný dialog, pochopitelná rozprava  (Lucie Košinová)

Jednoznačná řeč, jasný domluva, pochopitelný rozhovor, dobře vysvětlená stanoviska (Anežka Nováková)

Transparentní rozhovor, otevřená konverzace, zřetelná mluva, jednoznačné vyjádření, čitelný kontex. (Míša Štěpánka Sedláčková)

Jasná diskuze, přehledně řečeno, jednoduchá domluva, pochopitelná mluva, jasné na pochopení, lehce zpracovatelná informace, logická interakce... dialog... řeč (Anna Dostálová)

Přehledné povídání Snadné dorozumívání Mezi sebou - jednoduše Slovy mezi sebou Verbální svět Společné dorozumívání se (Marek Greger)

Pochopitelné dorozumívání – zřetelné spojení – jasný hovor (Stěpánka Mrázková)