6. září 2020

Zámecký park v Loučni - napsala Zuzana Kratochvílová

1838, zámek Loučeň, přijímací místnost pro hosty
Zúčastněné osoby:
Kníže Hugo Maxmilian Thurn Taxis
Jan Evangelista Purkyně (botanik, biolog, fyzik, anatom, filozof…)
Václav Skalník (zahradník, botanik)
Hraběnka Almerie z Belcredi

Kníže Hugo Maxmilian: „Ctihodní pánové! Pozval jsem si Vás z jednoho vážného důvodu. Já a má choť jsme se rozhodli, že z našeho zámku hodláme učiniti velkolepé sídlo, které bude chloubou nejen našeho rodu. Jak jistě víte, náš park již nyní patří mezi významné ukázky francouzských zahrad, ovšem doba jaksi postupuje kupředu a náš rod nehodlá zaostávati.“

Václav Skalník: „Chápu Váš postoj, vážený kníže, rád Vám nabídnu své služby a zejména mnohaleté zkušenosti. Získal jsem je nejen během studií, ale i během mého působení v Mariánských Lázních či Karlových Varech.“

Jan Evangelista Purkyně: „I já jsem Vám k dispozici, kníže. Já Vám mohu pomoci s výběrem vhodných rostlin, které by v našem podnebném pásmu dobře prospívaly. Nabízí se zde ale také možnost vybudování skleníků či zimních zahrad, kde by bylo možno pěstovati i vzácnější druhy cizokrajných rostlin.“

Kníže Hugo Maxmilian: „Je to opravdu nutné? Skleníky? Upřednostňoval bych spíše volný plenér.“

Hraběnka Almerie: „Ale drahý! Přeci chceme něco speciálního, ne? Cos mi slíbil? Pánové jistě vědí, co bude pro nás nejlepší.“
„Pane Purkyně, máte již nyní nějakou konkrétní představu? Cizokrajné rostliny zní velmi lákavě a jistě by byly skvostem naší zahrady.“

Jan Evangelista Purkyně: „Madam, doporučuji vzácné druhy orchidejí či palem. Račte si prosím prohlédnouti, přinesl jsem Vám některé obrázky těchto rostlin, abyste si mohla lépe udělati představu.“ (ukazuje hraběnce nákresy vzácných rostlin).

Václav Skalník: „Promiňte, že vás ruším, ale všiml jsem si, že se v blízkosti zámku nachází užitková zahrada. Navrhoval bych ji přeměniti za cosi honosnějšího. Doporučoval bych výsadbu vzácných dřevin. Oblíbené nyní jsou zejména liliovník tulipánokvětý, kaštanovník jedlý či katalpa velkolistá. To jsou unikátní rostliny! Ty přispějí k atraktivnosti zahrady.“

Kníže Hugo Maxmilian: „To zní skvěle, pánové! Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnouti. Byl jsem si jist, že mi budete dobrými rádci. Náš rod hodlá investovati nemalé finanční prostředky do přetvoření zahrady v anglickém stylu. Nechť je Vám k dispozici jakýkoliv počet zahradníků a pomocníků. Budu šťasten, když se naše zahrada promění v anglický park plný vzácných exemplářů.“
„Co myslíš drahá?“

Hraběnka Almerie: „Zní to báječně, pánové!“
„Ty víš, jak učinit mě šťastnou, drahý!“
„A nyní jste zváni na malé pohoštění.“