13. září 2020

Noe a lovci - napsal Pavel Kopp

V dávných dobách po stvoření světa, kdy se Bůh ještě snažil svět korigovat, se sešel Noe s nájemnými lovci.
„Prosím, potřebuji ten pár nosorožců živý. Nesmíte jej ulovit!“
„To sotva! Jsou to výstavní kusy a za ty dostaneme dobře zaplaceno,“ odpověděl hlavní z lovců.
„Pro lásku boží, nechtějte si rozhněvat Pána Boha!“
„Když zaplatí víc, tak mu je klidně necháme!“ rozchechtal se.

V tom se nebesa nad jejich užaslými tvářemi rozzářila a z nebe se začaly sypat peníze.
„Vezmi si je a táhni!“ křikl velitel už na všech čtyřech sbírající zlaťáky. Noe se ušklíbl nad osudem chamtivých lovců a šel si pro své nosorožce.

O mnoho tisíc let později lidé stejně spoustu zvířat vyhubili. Ať už svou činností nebo lovem.


Poučení: Kdybychom i dnes byli ochotni platit za jejich záchranu velké peníze, mnohé z nich by ještě žily.