4. září 2020

Česká okna do pravěku - editace textu

Ve stejný okamžik padá balvan ze skály, ještěrka proběhne kaluží, rozvodněná řeka si hledá nové koryto, jezerní pánev se vyplňuje bahnem, bortí se zemská kůra a vrásní se velehory, vzniká nová linie živočichů vybavená převratnou evoluční novinkou… Všechny tyto pochody probíhají současně, teď. Jenže každý v docela jiném časovém i prostorovém měřítku. Ty, které probíhají v našem měřítku – jako pád balvanu nebo běh ještěrky – můžeme snadno pozorovat, ale ostatní nám zůstávají často zcela utajené. 
Díky paleontologii a dalším geologickým disciplínám je však můžeme odhalovat v dávné minulosti.

Úkol: Pokuste se projasnit tento odborný text, aby byl srozumitelnější a přehlednější.

V jednom okamžiku padá balvan ze skály, ještěrka proběhne kaluží, rozvodněná řeka si hledá nové koryto. Ve stejnou chvíli bahno vyplňuje jezerní pánev, bortí se zemská kůra a vrásní se velehory. Vzniká nová linie živočichů vybavená převratnou evoluční novinkou…
Všechny tyto pochody probíhají současně. Teď. Jenže každý v docela jiném časovém i prostorovém měřítku. Ty, které dokážeme našimi smysly zachytit – jako pád balvanu nebo běh ještěrky – můžeme snadno pozorovat, ale jiná nám zůstávají skrytá. Dávnou minulost ale můžeme rekonstruovat díky paleontologii a dalším disciplínám.
(Jiřina)


V tentýž okamžik padá balvan ze skály, ještěrka proběhne kaluží, rozvodněná řeka si hledá nové koryto a jezerní pánev se vyplňuje bahnem. Zemská kůra se bortí, vrásní a zvedá do velehorských výšek, objevují se noví, vývojově pokročilejší… Všechny tyto pochody probíhají současně, teď. Jenže každý v docela jiném časovém měřítku a na jiném místě. Jedny – jako pád balvanu nebo běh ještěrky – můžeme snadno pozorovat, ale ostatní nám zůstávají často zcela utajené. Díky paleontologii a dalším geologickým disciplínám je však můžeme odhalovat v minulosti vzdálené od nás desítky či stovky miliónů let.
(Vojta)

Ještěrka probíhá kaluží. Zemská kůra se bortí a vznikají velehory. Vyvíjí se nový živočišný druh. To vše probíhá právě teď. Jenže každý jev trvá odlišnou dobu na různě velkých územích. Krátkodobé události – jako pád balvanu nebo běh ještěrky – můžeme pozorovat snadno. Oproti tomu jevy, které trvají tisíce či miliony let člověk běžně nezaznamená. Jejich skutečný průběh nám odhaluje paleontologie, která pomocí zkamenělin popisuje život v dávných dobách.
(Petra)

Ve stejný okamžik padá balvan ze skály, ještěrka proběhne kaluží, rozvodněná řeka si hledá nové koryto, jezerní pánev se vyplňuje bahnem, bortí se zemská kůra a vrásní se velehory, vzniká nová linie živočichů vybavená převratnou evoluční novinkou… Vše se děje současně, různě dlouho a v různém rozsahu. Běh ještěrky je záležitost na dvě vteřiny, vrásnění velehor probíhá miliony let. Paleontologie a další geologické disciplíny nám umožňují tyto procesy pochopit, vysvětlit a do jisté míry jimi i můžeme předpovědět budoucnost.
(Jana Č.)

V jednom okamžiku padá balvan ze skály, ještěrka proběhne kaluží, rozvodněná řeka si hledá nové koryto, zemská kůra se bortí a velehory se vrásní, vzniká nová linie živočichů vybavená převratnou evoluční novinkou… Všechny tyto děje probíhají v současnosti, ale zároveň se nesčetněkrát opakovaly v minulosti. Omezeni délkou lidského života můžeme některé z nich pozorovat přímo, jiné díky paleontologii a dalším geologickým disciplínám odhalujeme v záznamu dávné minulosti.
(Jana B.)

V jeden okamžik padá ze skály balvan, kaluží proběhne ještěrka, rozvodněná řeka si hledá nové koryto, jezero se zanáší bahnem. Bortí se zemská kůra, zdvíhají se velehory, vzniká nová skupina živočichů lépe přizpůsobených změněným podmínkám.
Všechny tyto pochody se odehrávají před našima očima. Ne všechny si ale uvědomujeme. Pád balvanu nebo běh ještěrky můžeme snadno pozorovat, ale to ostatní vůbec nevnímáme. Díky paleontologii a dalším geologickým disciplínám můžeme odhalit a vidět i události, které se staly v dávné minulosti.
(Petr)