22. března 2023

Jak si obchodník přebere expertní doporučení?

Převeďte do srozumitelné řeči následující firemní orwellovský newspeek tak, aby klient doporučením agentury jasně rozuměl:


Přestože řetězec má obrovský sortiment dedikovaný grilování (food i non-food), sám o sobě mu nepomáhá budovat expertízu v grilování. Domníváme se, že jasné konceptuální, vizuální a komunikační uchopení by roli experta mohlo skutečně budovat, sortiment je pak náplní této role a současně důkazem.


Přestože má řetězec velmi široký sortiment zboží ke grilování, a to jak pro přípravu, tak i v nabídce jídla, nenabízí ho tak, aby si zákazník jednotlivé věci spojil. Prodej sortimentu byste měli prezentovat tak, abyste působili jako výjimeční experti v oblasti grilování, a ne jen jako obyčejní prodejci.
(Jiřina)

Ve vašem sortimentu je mnoho položek se vztahem ke grilování. Grilů a dalšího vybavení i potravin. Zákazník o tom však neví. Pokud se podaří dát grilování větší prostor v reklamách, letácích i komunikaci na sociálních sítích, dokážete vytvořit dojem, že před grilovačkou je nejlepší chodit k vám.
(Olga)

 K přípravě pokrmů grilováním nabízí řetězec mnoho různých produktů. Jde jak o potraviny a jejich doplňky, tak i pomůcky potřebné ke grilování. K tomu, aby každý tuto metodu zvládl, je třeba znát základní principy a pracovní postupy. Teprve praktická ukázka nebo video-projekce může vychovávat skutečné odborníky. Umožní jim zároveň orientovat se v celém nabízeném sortimentu.
(Vojta)

To, že řetězec nabízí bohatý sortiment jak grilovacích pomůcek, tak jídel ke grilování, ještě neznamená, že poskytuje vhodný návod, jak správně pokrm na gril připravit. Doporučujeme proto do nabídky zařadit jednoduché i složitější recepty ušité na míru právě prodávanému zboží.
(Petr)

Obchody mají velký sortiment zboží (jídlo i doplňky) zaměřený na grilování. Samotný sortiment však nikoho grilovat nenaučí. Bylo by dobré nabídku doplnit o podrobné informace, které by zákazníky jasnou a srozumitelnou formou naučily grilovat.
(Martin)

Přestože řetězec má ve své nabídce obrovskou zásobu pomůcek i potravin vhodných pro grilování, mezi zaměstnanci není skutečný odborník, jehož náplní práce bude komunikace s veřejností a propagace naší nabídky v reklamě i v jiných médiích. Chce to kreativní přístup s vlastními nápady.
(Jana)