17. června 2020

Jak Thurn-Taxisové založili cukrovar - napsala Bohuna Kopřivová

Cukrovar TTD Dobrovice
Cukrovar TTD Dobrovice vznikl v roce 1831, když v Loučeni žil hrabě Karel Alsem Thurn-Taxis s Marií Isabellou, hraběnkou z Eltzů... 

„Karle, mám pocit, že se u nás už nic pořádného neděje. Děti máme odrostlé.“
„Vždyť zámek se pořád vylepšuje!“
„Já vím, i anglický park budeme mít, ale a co dál?“
„Co by sis představovala, aby ses nenudila?“
„Já se nenudím, ale chtěla bych být víc užitečná. A ne jen hlídat děti. Už jsou velké a nepotřebují mě.“
„Ty chceš něco dělat? Ty? Vždyť krom ručních prací a výchovy dětí nic neumíš.“
„Moc mě nepodceňuj. Víš dobře, jaké mám vzdělání.“
„Proto si tě tak vážím...“
„A že jsem doposud nemohla nic z toho uplatnit, tak to je tím, že máme šest dětí... Navíc ty jsi pořád pryč, výchova potomků tě nikdy moc nezajímala.“
„To tě zas navedly tvoje urozené kamarádky, že?“
„To se mýlíš, ony jsou se svým životem spokojené. Chtějí se jen bavit a stačí jim to. Mě zajímá vše, co se děje ve světě, a proto čtu noviny.“
„Ahá, tak má drahá manželka chce povznést naše panství!“
„Vždycky jsi byl pracovitý o panství se staráš dobře, ale co zkusit něco nového, co by přinášelo větší zisky?“
„A co jsi tedy vyčetla, má hlavičko?“
„Moc se nesměj! Prý je ohromně výnosné vyrábět ve velkém cukr. Je po něm obrovská poptávka a domácí malovýroba to nemůže zvládnout.“
„Ty bys chtěla, abychom podnikali v cukrovarnictví? A víš, že to zase tak špatný nápad možná není? Taky jsem něco slyšel.“
„Nech si to projít hlavou, drahý, a poraď se. Ve Zbraslavi snad už něco takového začali.“
„No, prostory bychom na to měli, letní zámek v Dobrovici stejně nevyužíváme a chátrá. Myslím, že cukrovar by se dal udělat tam.“

A tak se taky stalo. V roce 1831 se v Dobrovicích začal vyráběl cukr. Byl to teprve druhý cukrovar na našem území, hned po Zbraslavi. Cukrovar se stále zdokonaloval a o odbyt nebyla nouze. Alexandr Thurn-Taxis pak v roce 1898 cukrovar nově zrekonstruoval a pro svoz cukrovky dal vybudovat parní malodráhu. Cukr se v Dobrovicích bez přestání vyrábí již téměř 200 let, což je evropský unikát.