24. března 2020

V laboratoři - napsala Hana Novotná

Ku´arrgh prohlížel kuličky, které se vznášely v prostoru jeho laboratoře. V rámci svého projektu naočkoval vzorky kultur do různých subjkrátů a zkoumal jejich životaschopnost. Zároveň hodnotil vhodnost jednotlivých typů substrátu pro rozvoj kolonií mikroorganismů.
Jako nejvhodnější se zatím jevil substrát složený ze dvou třetin vody a jedné třetiny pevných minerálů, to vše obaleno plynnou vrstvou se základem v dusíku a s malou příměsí kyslíku.

Na těchto kuličkách se organismům dařilo nejlépe. Ku´arrgh se zaměřil na kuličku s kulturou A-54. Její vývoj se na počátku kultivace nelišil od ostatních, ale teď se něco viditelně změnilo.
Od minulé kontroly se organismy rozmnožily tak, že substrát úplně zaplnily a znečistily svými odpadními produkty. Vypadalo to, že se kulička pod tím náporem každou chvíli zhroutí.
„A´nntu´p, podívej se, viděl jsi už někdy něco podobného?“ obrátil se Ku´arrgh na kolegu.
„Tohle vypadá na hodně agresivní kulturu. Máš tu A-54 i v jiných substrátech?“
„Mám, ale tam se jí tak nedaří.“
„Raději použij inhibitor, aby nám to nepřeskočilo na jinou kuličku. Pak bys mohl celý pokus vyhodit,“ řekl A´nntu´p.
Ku´arrgh nabral do pipety trochu tekutiny určené pro omezení růstu a kápl na kuličku s A-54.
Ve Wu-chanu zakašlal první člověk.

Poučení: Lidský svět je bezvýznamný proti nekonečnosti vesmíru.