19. března 2020

K lidskému smýšlení na internetu - napsala Martina Seifrtová Majorošová

Vzhledem k dosavadnímu dění,
nejen na území Čech,
vydávám nařízení:
Nemístně diskutující osoby, zadržte na 10 minut dech!

V článku jsou použity 3 gramy recese
a 0,001 gramů nadsázky.
Kdo toho ještě méně unese,
nechť kreslí si obrázky
růžovou pastelkou za zvuku manter,
posedí u kafe
a ctí NO ENTER.


Diskuze na koncích článků
mě baví nejvíc.
Obdivuji tuto online databanku,
ve které lidská hloupost nezná hranic.Jednou až dvaceti velmi sofistikovanými větami,
zde inteligence národa vyřeší světové problémy.

Bohuslav Sláma v jednom vlákně
oponuje souvětí paní Vladimíry Dravé,
která zcela jistě ví, kolik lidí zítra nepovstane,
a jaké řešení je to pravé.

Pan Sláma vymyslí 15 sluníčkových vět,
kterými vyvrací její názor.
Načež paní Dravá musí ze židle vyletět,
minimálně za další obzor.

Až paní slétne zpátky před monitor
vyplodí další snůšku dat.
Vyklube se z ní inkvizitor
a obviní celý stát.

Najít tolik písmen na sepsání žádných řešení
a nekonstruktivních nápadů,
tomu říkám světové umění
hovězích ovádů.

Chvíli se začíst do těchto děl
je velmi odvážný počin,
každý druhý je v diskuzi velitel,
okolo nějž se páchá zločin.

Stěžovat si na vládu, spoluobčany či ministra
umí každý ovád.
Před monitorem si každý hraje na mistra
a radí, jak má kdo konat.

Kam všechny vlákna vedou,
nechci slovem vyjadřovat,
to slovo má spojitost s hnědou
a umí plynně vypravovat.

Nejbolestnější stránkou diskuze
je hněv, nenávist a zloba.
Ty dostanou lidstvo do krize,
na kterou jednou celé skoná.

Koromentáře jsou důkazem
jak snadné je rozpoutat válku,
pestrobarevným obrazem,
s názvem: jak lidstvo přichází o morálku.

V pár příspěvcích se najde naděje
a zobrazí milá slova.
Autor však nesklidí trofeje,
že se slušně chová.

Mínus 155 liků,
a 3 palce nahoru,
jak trefné jest číslo na záchranku
pro vlnu hněvu a odporu.

Ve face to monitor diskuzi,
laskavost kouká s otevřenými ústy,
nenávist jednoznačně vítězí
a svět se zdá bohapustý.

Je štěstí, že se v komentářích
projevuje menšina,
jistě díla tvoří pro smích,
a přispívá do mlýna
preventivních opatření
proti vzniku Covidu,
každý z nás tak po přečtení,
může zůstat v poklidu,
bude v menším ohrožení,
vesel, jak po diethylamidu.

Zůstaňme všichni pozitivní
a dodržujme zásady,
pouhé řeči virus neovlivní,
tak dbejme přísně na rady.

Umístit tyto verše na novinky či na idnes,
tak nezůstanu živá.
Marně volám do nebes,
kde moudrost odpočívá:

Slétni zpátky na Zemi,
a dej lidem napít ze své studnice,
navrať jim pochopení,
a nastav zdravé hranice.

Jelikož je to marné volání,
po ozdravném zasmání
je fajn použít černý křížek,
věnovat se svému poslání
a raděj se začíst do veselých knížek.

P. S. Slova, co z lidí prší,
okolí zasahují více než je zdrávo,
soudit druhé nám nepřísluší,
i když má každý na svůj názor právo.
AmEND.


Veršovaný svět