18. března 2020

Čachtická paní – napsala Marie Ranišová

Postavy: archeolog (A) a sluha Ficko (F), Alžběta Bathoryová 

Archeolog najde v zemi rezavý nůž a povídá: „Ficko, podívej…. Kolik panen asi tvoje paní ubodala tímto nožem?!“

F: „Tomu nevěř, to jsou jen pomluvy od Nižnáskyho. Však víš, jaký měl o ni zájem a hlavně, jak bažil po jejím majetku.“

A: „Pamatuj si, že na každém šprochu je pravdy trochu, tak ji tolik neobhajuj. Vždyť Alžběta Bathoryová byla pošahaná ženská, která věřila, že jí panenská krev udrží její krásu a mládí. A navíc si umanula, že si udrží svého milence malíře Caravaggia.“

F: „Ty o tom nic nevíš! Já jsem byl v její blízkosti čtyřiadvacet hodin denně, a proto vím, že spolu nic neměli. Caravaggio jí velmi obdivoval, vzhlížel k ní, ale to bylo to jediné, co mu dovolila. Navíc byla dobrá křesťanka, manželka a matka svých dětí, tak jak to můžeš říct, ty Antikriste?!“

A: „Ty ji hájíš jen proto, že to byla tvoje paní a bůh ví, zda si o ní neměl nějaký skrytý zájem i ty…“

F: „Půjč mi ten nůž. Je na něm něco napsaného. Přečti mi to!“

A: „Made in China.“


Zadání: Vymyslete si tři postavy rozdílného charakteru, které spolu něco zažijí. Jedna z nich odejde a zbylé dvě ji v dialogu komentují.