25. ledna 2020

Stařešina - napsala Helena Vrubelová

Chalupáři zjistili, že jejich obydlí je kol dokola plné myších děr.
,,Já s nimi bydlet nebudu!‘‘ječela hystericky paninka na pána.
,,Jen ať se nechytí nápadu pořídit si kočku!‘‘zachmuřil se.
,,To si nepamatuješ, jak nám rozkousaly peřinu i s taškou od Ikey? A těch bobků.‘‘
Stařešina myšák svolal radu starších: ,,Přátelé, něco je ve vzduchu. Paninka počítá ptáky, ale když jsem se jí chtěl pochlubit s naším rozvětveným potomstvem, málem mě utloukla motykou.‘‘

To, že vykřikovala: ,,Kočky na vás!‘‘, zamlčel. Nechtěl vyvolat paniku.
Paninka jen mátla.
V gumových rukavicích zaváděla stylem per rerctum cosi do děr.
Půl rodu myší prchlo se stařešinou, ty hloupější zaplatily životem.
Klid zbraní netrval dlouho.
Stařešina zavedl zbytek klanu na záhon s nasázenými cibulkami tulipánů a narcisek.
,,Zlikvidovat!‘‘zavelel.

Poučení: Je dobré vědět, že rok 2020 je rokem Myši.