26. ledna 2020

Vzorná matka - napsala Helena Vrubelová

Chtěl člověk zlikvidovat stádo divokých prasat.Vystavěl posed u lesa, kde prasata přebývala. Pod něj snášel vybrané pochoutky.
Bachyně ho ve stínu stromů pozorovala se svými mláďaty.
,,Děti, dnes vás naučím, jak se doopravdy živili vaši předkové.‘‘
V noci u člověka, na jeho golfovém hřišti, pečlivě předváděla potomkům,jak získávat potravu.Přidali se i ostatní členové stáda.
,,Zadarmo jí jen hloupé prasátko!‘‘ povzbuzovala svá selátka. Pečlivě dohlížela na kvalitu techniky dobývání jídla.

Žádné z divokých prasat nechtělo být zahanbeno. Za svou práci se nemusel nikdo stydět.
Ráno našel člověk svou chloubu, golfové hřiště přeměněné v ukázkové oraniště.

Poučení: Nikdy nepodceňuj inteligenci svých nepřátel.Úkol pro účastníky kurzu: Vymýšlejte trefná poučení k této bajce.

Poučení: Nepomůže puška v klíně, když ti čelí stará svině (když jde kolem stará svině...)
(Irena Lahodná)

Poučení: Člověk nikdy nebude větší svině než svině.
(Justýna Tůmová)