11. ledna 2020

Orlí soudy - napsala Lenka Antošová

Lucie Dynterová, Fakulta designu a umění v Plzni
Proč ta kvočna stále kvoká?
Proč ten kohout kokrhá?
Proč to kuře jenom pípá?
Čas se tím vším promrhá!

Nebuď, orle, nelaskavý,
nemluv tónem soudícím.
Každý žije tak, jak umí,
každý mluví hlasem svým.

Poučení: Ne každý je vůdce, ale každý je důležitý.