22. prosince 2019

Žába a čáp – napsala Kristýna Rose

Sedí žáby u tůně a kvákají. Kousek opodál přiletí čáp. Všechny žáby rychle naskáčou do vody, až na jednu. Ta si sedí dál na břehu a jen koulí očima. Čáp se k ní začne pomalu přibližovat.
„Anó, anó, jasněěě, jasněěě,“ kváká žába, aniž by se na čápa otočila. Čáp se podiví a opatrně našlapuje blíž a blíž.
„No to v žádném případě!“ zakváká najednou hlasitě žába. Čáp se zarazí a čeká, co se bude dít. Žába chvíli mlčí, pokyvuje hlavou a pak vzdychne: „No vlastně, proč ne. Já ti do toho přece nebudu mluvit. Je to jen a jen na tobě.“

Čáp se zaraduje, na nic nečeká a spolkne žábu i s mobilem.

Poučení: Když telefonuješ, nezapomeň vnímat, co se kolem tebe děje.