10. listopadu 2019

Metafory


Římské Colosseum působí jako omšelý obr, který nechápe, kam se poděli lvi a gladiátoři a proč se mu u nohou motají plechové krabice.
Pohled do Grand Canyonu je závrať z hlubiny plné rudých skal, která se táhne dál než oko dohlédne. 
Hora Říp je pro Čechy místo, kde Praotec Čech podlehl lenivosti a smířil se s mlékem a strdím, místo aby kousek popošel k olivám a mušlím.
Potápění v korálovém útesu je jako ztratit se v modrém světě plném pohybu a barev
Úplněk nad Berounkou je reflektor, který svým světlem probouzí stíny, stromy začínají ožívat a řeka zpívat.
(Hana Novotná)

Římské koloseum působí jako okno do časů slávy a velikosti říše vystavěné na potu a bolesti lidu.
Úplněk nad Berounkou je jako zážitek z jiné dimenze, kde čas je jen chladnou plynoucí řekou, nad níž se rozprostírá hluboký klid s dotekem věčnosti.
(Kristýna Rose) 

Eifellova věž je jako zářící signál, že jste konečně v Paříži.
Římské Koloseum působí jako pohled do dávné minulosti.
Setkání s chudobou v Indii je jako tvrdý náraz na realitu.
Potápění v korálovém útesu je jako vznášení se v pohádkové krajině.
Španělské býčí zápasy jsou jako nehasnoucí touha uchovat tradice.
(Sylvie Korbařová)