4. srpna 2019

Zajíc a práce - napsal Aleš Vlček

Aneta Kochová, Fakulta designu a umění v Plzni
Zajíc přišel na pohovor kvůli práci v lese. Kolem pařezu seděla komise, která se skládala z medvěda, lišky a káněte.
„Poslyš zajíci, taháme tu spadlé stromy a těžké klády. Myslíš si, že na to máš?“ ptal se silný medvěd.
„Vždycky jsem chtěl pracovat v lese! Jsem sice malý, ale těžké práce se nebojím,“ povídal zajíc horlivě.
„Také musíš vycházet s ostatními zvířátky v lese. Myslíš si, že na to máš?“ zajímala se moudrá liška.
„Ale kdeže, mě mají všichni rádi. Uvidíte. Jen mi tu práci, prosím, dejte,“ naléhal zajíc.
„Já mám o všem v lese přehled,“ řeklo Káně. „Létám vysoko a kontroluji, aby nikdo nezahálel. Myslíš si, že na to máš?“
„Já a zahálet? Nebojte se, já půjdu všem příkladem! Ještě budu na nástěnce jako nepilnější zvířátko v lese,“ holedbal se zajíc. „Chci všem dokázat, že na to mám.“
„Inu dobrá, máš práci,“ prohlásil medvěd.
První den v práci na zajíce padnul strom.

Poučení: příliš velké ambice vás můžou i zabít.