22. července 2019

Migrace - napsal Karel Týc

Vzduch byl těžký a země se mocně otřásala. Pomalu jsem přestával vnímat, kde je dole a kde nahoře. Všude kolem létala hlína a kamení. Dusot tisíců nohou a pižmo zpocených těl, která se slévala do jediné masy. Na okraji srázu stádo na okamžik zaváhalo, ale pak zadní řady zatlačily na přední a ty se řítily dolů do propasti. Živí skákali přes mrtvé. Prachu bylo tolik, že nemělo cenu dále mačkat spoušť. Sklonil jsem objektiv k zemi. Stál jsem za skalní vyvýšeninou v rezervaci Okawango, a jak zvířený prach klesal dolů, zahalil slunce a svět potemněl.