18. června 2019

Touha - napsala Ivana Výborná

Ve zrezivělé kleci žily tři lvice: Irma, Eva a Soňa. Jejich nanicovatý a nudný život je už dávno přestal bavit, proto celý den jen spaly. Pouze v době oběda se doploužily ke krvavému masu, na jeden ráz jej spolkly a pak zase usnuly. Ani si už neprojevovaly vzájemnou náklonnost, jen snily o Africe a snad si přály odejít do lvího nebe. Jednou se stalo, že do vedlejší prázdné klece přibyl tříletý, čerstvě dospělý lev Simba. Lvice byly tou událostí úplně šokovány. Začaly kroužit kolem mříží, mrskaly ocasy jako šavlemi a žlutýma očima pozorně sledovaly mladého lva, prostrkávaly tlapy do jeho prostoru a drápy vyškrabávaly do betonové podlahy svou touhu.
Láskou se jim podlamovala kolena. Svá vyznání lvímu krasavci mručely pořád dokola, snily o tělesné lásce a proklínaly mříže, které je od něj oddělovaly.
„Holky, ten je tak krásný,“ zavrněla Irma.
„A jak pyšně nosí hlavu a temně mručí!“ zabroukala Eva.
„Mrkněte na tu medovou barvu srsti a mohutné plece,“ obdivně na to Irma.
V tom Soňa zařvala: „Vy si všímáte samých hloupostí.“ A ironicky zamručela: „Nechcete nakonec obdivovat i tu černou bambuli na konci jeho ocasu?! Uvědomte si, že podstatná je jen jeho mohutná a černá hříva, která značí dobrou plodnost!“
„No jo, ale jak se k němu, sakra, dostaneme?“ zakvílela Eva.
Simba, jako pravý král, seděl důstojně, bez viditelných emocí, před svým betonovým brlohem a s pobavením hleděl na předvádějící se lvice. Pomyslel si: „Nač bych se unavoval marným flirtem a pochodováním kolem mříží? To radši každý kilojoule své energie ušetřím na chvíli, až se s frajerkami setkám face to face. A pak uvidíme, jestli nápor mé lásky vydrží čtyřicetkrát denně, nepřetržitě po dobu pěti dnů.“
Když bylo zřejmé, že se všichni dohromady snesou, lvice byly přemístěny k Simbovi a tak vznikl první lví harém. Po čtyřech měsících se omládlým a zkrásnělým lvicím narodilo osm lvíčat a tento zázrak se opakoval každým druhým rokem. A tak tam společně žijí dodnes: lví paša, jeho tři odalisky a nejmladší, společné děti.

Poučení: Opětovaná láska změní život v zázrak.