26. června 2019

Robin Hood v Šervůdu - napsal Jiří Tichý

Wikipedie
V létě 2019 přijel Robin Hood do České Republiky, aby pomohl lidem, kteří jsou, tak jako on, nespokojeni se svou vládou. Po účasti na několika demonstracích, které zůstaly bez odezvy, se rozhodl, že situaci vyřeší po svém. Bohatým vezme a chudým dá.
Plány začal spřádat v Šervůdu, v parku u hlavního nádraží, kde je dostatečná fluktuace lidí na to, aby mohl získat příznivce a zároveň na sebe příliš neupozornil.
„Ničeho se neboj, naše síla je v jednotě. Postavíme se tomu mocipánovi, který myslí jen na svou moc a své zisky a námi, spořádanými občany opovrhuje. Musíme se mu postavit a vzít mu to, co ukradl z našich daní a z dotací Evropské unie,“ snažil se Robin posílit upadající sebevědomí svého přítele Malého Johna.

Takzvaní strážci pořádku byli z dohledu a Robin mohl popsat Malému Johnovi své plány.
„Poslouchej, Malý Johne, každou chvíli je kousek odsuď, v národní bance, sjezd těch bídáků, kteří plýtvají lživými hesly tolik, že se jejich čest dotýká dna samotného Loch Ness.“
„Jsem jedno velké ucho,“ již klidnějším tónem zašeptal Malý John. „Jaký je plán?“
„Až se vyvalí ten koblihožrout, hlavní ze všech agentů, který mi chce vzít mou milovanou Marijanu a jemuž jsou všichni lidé ukradení, vyrazíme a všemi dostupnými prostředky zahájíme masivní letákovou kampaň s peticí, která zajistí znárodnění veškerého jeho majetku. Ať si jednou provždy zapamatuje, že Robin Hood bohatým bere a chudým dává!“