27. června 2019

Marie Terezie navštívila školu na Proseku - napsal Petr Voplatek

Gabriello Mattei
„Byla jsem velmi překvapena, jak věrně můj odkaz zachováte a chvílemi jsem měla pocit, jako bych byla v roce 1770,“ prohlásila Marie Terezie během své návštěvy základní školy na pražském Proseku.

Vzácnou návštěvu doprovázela delegace MŠMT v čele s ministrem Plagou. S potěšením konstatoval, že císařovna byla velmi mile překvapena kvalitou výuky na zdejší škole.
„Měla jsem radost, když jsem viděla všechny děti celou hodinu způsobně sedět s rukama za zády a pozorně poslouchat výklad paní učitelky. Nikdo ji nepřerušoval, na nic se nikdo neptal a žáci si poslušně na vyzvání zapisovali to, co jim paní učitelka nadiktovala.“

Do historie se císařovna zapsala mimo jiné zavedením povinné školní docházky, neboť jí blaho a vzdělanost jejích národů velmi leželo na srdci.
Neubránili jsme se otázce na srovnání s Rakouskem, o němž jsme se domnívali, že je srdci císařovny o něco bližší.
„Po návštěvě, kterou jsem absolvovala na podobné škole v Linci musím přiznat, že Češi jsou mému odkazu daleko věrnější. Autorita učitele je ve zdejší škole větší. Děti mluví jen na vyzvání paní učitelky a především, a to mi imponovalo ze všeho nejvíce, děti uměly nejrůznější letopočty, jak vy Češi říkáte, jako když bičem mrská.“
Velmi pochvalně se císařovna vyjádřila také o pedagogickém sboru, když učitelky nazvala svými věrnými žačkami a vrstevnicemi.
Tato chvála z úst nejpovolanějších nás samozřejmě velmi těší, nicméně neubránili jsme se otázce, zda přeci jen při své návštěvě nenašla naše císařovna nějaký nedostatek. „Byla jsem velmi překvapena, jak věrně můj odkaz zachováte i po téměř 250 letech. Jen ta rákoska mi tady chyběla“.