5. února 2019

Vorvaň, vydra, vodoměrky - hrátky s "V" napsala Anna Vocelová

Vitální vorvaň vyplaval ve velké vaně vedle výlevky. Všude viděl vodu, vypadal vztekle.
Vmžiku vedle vany vytryskl vodotrysk. Vylezla vážená vypelichaná vydra. Volá vtipně: „Vidím vorvaně ve vaně!“
Vorvaň vzlykne: „Všude vykukují vlasaté víly. Vijí věnce, vyvádějí veletoče, vsávají víno, vysazují voděnky, všechno ve vlídných vlnách.“
Výsměch vydry vede, vlídnost vorvaně však vyhrává. Vorvaň víská vydru ve vlajících vousech, vydra vznešeně vrní. 
„Vorvani, vyženeš všechny vlezlé vodoměrky?“ vznese vydra vesele. Vymýšlí všemožné vylomeniny.
„Vsaď všechno, vetřelce vyřídím!“ Vorvaň vehementně vychrlí vodu vpravo, vlevo, vodoměrky vzdorují. Vůkol vznikají víry, vyvádějí virvál. Vřískot však vadí všem vodomilům.
Vtom vějíř vln vyplivl vodníka. 
„Vodníku, vezmi vidličku, vybij všetečné vodoměrky! Ve výpadech vynikáš!“ velí vydra vztyčeným vouskem.
Vodník váhá. Vzápětí vidí vorvaně vystrašeně vydávat výrazné vzlyky. Vříská. Vnímá viditelný vliv vášnivých vetřelců.
„Vztyk! Vydej výpalné!“ vyhrožuje všemocný vodoměrčí vůdce.
„Ve větší vzdálenosti vypadají veskrze vlídněji,“ vnímá vytočený vodník. Vlnobití vypadá velkolepě, věští vzplanutí výrazně větší vzpory. Vzrušení vrcholí. Však vítěz vyhrává vše. Všichni vzývají vesmír. 
„Vytrvejme! Vybojujme vítězství!“ vzývá vydra.
Vztahovačný velitel vorvaň ve vaně vymýšlí všelicos. „Vyženeme vodoměrky výpustí.“ Vydra výmysl vyslechla. „Vědomě vytáhla víko výpusti, vodoměrky vytekly.“ Vskutku výjimečný výsledek.
„Vstávej včas!“ Venouška vzbudilo vrčení. Vztek vrcholí, Venoušek vzbuzen.