23. října 2018

Kočka a pes - Jaroslava Kainová

„Jsem krásná!“ nakrucovala se bílá kočička.
„Moc se tady nepromenáduj, v noci pršelo,“ upozornil ji voříšek.
„Vždyť mě všichni vidí!“
„Jen aby.“
Na dvorek v jelo auto a projelo velkou bahnitou louží.
Blemc!
Flák!
„Jsem špinavá! Fuj!“
Voříšek vytáhl tu zablácenou kouli z kupky bahnité břečky.
„Vidíš, máš poslouchat. Mazej domů a nelez mi na dvůr!“  

Poučení: Pýcha předchází pád.