26. června 2018

Psaní podle Lustiga - napsala Michaela Brychtová

U stolu sedí několik lidí. Horlivě ťukají do klávesnic svých počítačů, škrábou do poznámkových bloků a znovu a znovu po sobě neslyšně čtou svá díla.
To zrovna zadala Dana Emingerová, v roli lektorky, nějaké cvičení.
Nedočkáte se zde výkladu podle předem připravené prezentace, promítané na plátno v zasedací místnosti, ani drcení se pravidel zpaměti.

Psaní podle Arnošta Lustiga se zakládá na práci s vašimi vlastními texty, ať už psanými doma, nebo přímo na kurzu, na konstruktivní kritice, které ovšem není třeba se bát, a také na pozitivní zpětné vazbě.
Hlavní věc, kterou se zde naučíte je, že v literatuře je vše možné, pokud to funguje. A díky této jednoduše znějící metodě odchází i zprvu naprostý neuměl po víkendu na Dobešce s dobrým
pocitem a novým přístupem k psaní.