16. května 2018

Stalo se při brněnském pochodu smrti - napsala Katka Buriánková

Brněnský pochod smrti - vysídlení německého obyvatelstva z Brna
Bylo 30. května 1945. Zcela vysílené jsme celý den jsme šlapaly k rakouským hranicím. Když padla tma, potřebovaly jsme se konečně vyspat. Musely jsme se s Magdou někde schovat. Jenže náš úkryt v přístřešku za statkem statku stejně našli.
S hlasitým vzdechem do mě přirazil první z vojáků. Moje bolavé tělo už nic necítilo, jen jsem si připadala špinavá. Funěl mi do tváře. Zatímco jsem zadržovala dech, abych nenasála pach zvětralého vína, na kratičký okamžik jsem vzhlédla k Magdě. Právě z ní slezl druhý voják.
Sesula se bezvládně podél stěny statku k zemi. Už ani nezahlédla, jak voják přistoupil ke kočárku a vyrval z něj jejího syna. Už neviděla, jak hlava bez tělíčka letí přes pole.