15. března 2016

Čínská zeď - napsal Jiří Maňas

Šli. Šli dlouhých devadesát dní. Šli každý z jedné strany čínské zdi. On ze severu, ona z jihu. A to
všechno pro to, aby si rozmysleli co druhému řeknou, až se potkají. Rozejdou se, nebo zůstanou spolu? Pršelo, svítilo slunce, znavení usínali za chůze. To všechno kvůli tomu druhému. Uprostřed se potkali, zahleděli se do očí. Ten pohled nikdy nezapomenou.
Beze slova se rozešli.