30. října 2015

O antilopě a lenochodu - napsala Zita

V dalekých zemích spolu kamarádili antilopa a lenochod. Antilopa byla rychlá a mrštná. Lenochodovi se
často vysmívala, že je nemotorný a pomalý. Jednoho dne antilopa navrhla, aby si dali závod, kdo doběhne rychleji ke korytu řeky.
Lenochod měl dobré srdce, a tak přikývnul, protože chtěl antilopě udělat radost.
Krátce po startu antilopa zmizela lenochodovi z dohledu. Utíkala, co jí síly stačily, ale – z čista jasna – uvázla nohou v pytláckém oku a upadla.
Lenochod zatím pomalu "běžel" svým tempem k cíli.
Než však stačil k antilopě doběhnout, objevil se lev a zraněnou antilopu zardousil. Když lenochod dorazil ke korytu řeky, po antilopě už zbyly jen ohlodané kosti.

Poučení: Kdo jde pomalu, dál dojde. (Makedonské přísloví)